| |
Zagrożenie!
 Jakie będą zimy w Polsce do 2100 roku? Prognoza klimatyczna wskazuje wyraźny niepokojący trend

Jakie będą zimy w Polsce do 2100 roku? Prognoza klimatyczna wskazuje wyraźny niepokojący trend

Jakie będą zimy w Polsce, czy przez globalne ocieplenie nie będzie już śniegu pod koniec XXI wieku? Miniona zima w Polsce dała nam się we znaki, bo nie brakowało dni z pokrywą śnieżną, a także z ujemną temperaturą. Na taką zimę, jaką mieliśmy w lutym 2021 roku, czekaliśmy kilka lat. To właśnie wtedy na sklepowych regałach zaczęło brakować sanek i akcesoriów przydatnych do odśnieżania. Czy taka zima, jak ta z minionego lutego oznacza, że mroźnych i śnieżnych zim w przyszłości mimo globalnego ocieplenia musimy się często spodziewać? Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy przygotował raport, który odpowiada na pytanie, jak będą wyglądać polskie zimy do 2100 roku. W ostatnich latach byliśmy przyzwyczajeni do zim łagodnych, bez mrozu i dużych opadów śniegu. Tymczasem luty przypomniał wszystkim, że obfite opady śniegu, które utrzymują się przez kilkanaście dni, a także znaczące spadki temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, to nieodłączny element zimowej aury.

Zima w Polsce w sezonie 2020-2021. Zanotowana anomalia temperatury

Jakie będą zimy w Polsce, czy będzie śnieg w dobie ocieplenia klimatu, prognozy klimatyczne

Czy tegoroczna zima to preludium do kolejnych mroźnych i śnieżnych zim, a zakupione sanki przydadzą się w kolejnych latach? Niestety - niekoniecznie. Jak pokazują prognozy klimatyczne przygotowane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, tegoroczna zima jest bardziej wyjątkiem niż pogodowym standardem, którego możemy spodziewać się przez kolejne dziesięciolecia.

Pokrywa śnieżna w Polsce w sezonie zimowym 2020/2021

Jakie będą zimy w Polsce do 2100 roku, prognoza klimatyczna

Czy mroźne i śnieżne zimy w Polsce były kiedyś częstsze?

O zmianach zachodzących w zimowej aurze najlepiej świadczą pomiary pogodowe z ostatnich 20 lat XX wieku oraz z początku wieku XXI. Temperatury notowane w ostatnich 40 latach należały do najwyższych w historii instrumentalnych pomiarów w Polsce, a tendencja wzrostowa średniej temperatury powietrza była wyraźna, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Zmiany widoczne są również w charakterystykach pokrywy śnieżnej, której grubość w okresie 1952-1990 wynosiła średnio w Polsce od 2,5 do 12,9 cm, natomiast w latach 1991-2013 już tylko od 1,7 do 9,7 cm. Wyjątek stanowiły obszary górskie, gdzie notowano pokrywę śnieżną o większej grubości. Skrócił się również czas zalegania śniegu. W latach 1952 - 1990 wynosił on średnio 49 dni, a w 1991 - 2012 było to już 44 dni. Zmiana jest pozornie niewielka, ale są to średnie wartości w skali całego kraju.

Zima w Polsce w sezonie 2017-2018

Prognoza zim w Polsce, czy śniegu będzie brakować, prognoza klimatyczna do końca XXI wieku

Okresem znacznie odbiegającym od wieloletnich pomiarów i obserwacji była zima w 2019 roku, kiedy zaobserwowano temperatury przekraczające średnie wieloletnie dla okresu styczeń - marzec. Podobną tendencję zaobserwowano również rok później w 2020 roku. Wtedy też temperatura w lutym była znacząco wyższa niż norma w okresie 1971 - 2000 w Sandomierzu o 5,4 st. C., a w Suwałkach, Wrocławiu, Raciborzu i Kłodzku o 5,1 st. C.

Zima w Polsce w sezonie 2018-2019

Pogoda, jakie będą zimy w Polsce, prognozy klimatyczne do 2100 roku

Zima w Polsce w sezonie 2019-2020

Jakie będą zimy w Polsce, prognozy klimatyczne do 2100 roku

Uwagę zwraca fakt, że na wielu stacjach IMGW nie zanotowano wystąpienia pokrywy śnieżnej lub też wystąpiła ona jedynie w pojedynczych dniach. Wskazuje to na postępującą, obserwowaną w długoletniej perspektywie, tendencję do wzrostu średnich miesięcznych temperatur w miesiącach zimowych oraz do stopniowego zmniejszania się dni z obecnością pokrywy śnieżnej.

Skutki zimy odczuwalne przez cały rok w Polsce

Zima w naszej strefie klimatycznej ma istotne znaczenie nie tylko dla funkcjonowania przyrody oraz rolnictwa. Już sam brak pokrywy śnieżnej, która topniejąc jest nieocenionym źródłem zasilającym wody podziemne, ma duży wpływ na ogólne zasoby wodne. Skutkiem ograniczonego zasilania wód podziemnych w okresie wiosennym są występujące w późniejszym czasie niskie stany wód w rzekach, a także częściej pojawiająca się i dłużej utrzymująca susza.

„Łagodniejsze zimy sprzyjają rozwojowi i ekspansji wielu gatunków roślin - nie rzadko inwazyjnych i obcego pochodzenia, zagrażających różnorodności biologicznej naszego krajowego ekosystemu. Niestety wśród gatunków zwierząt, dla których zima okaże się łaskawa, będą również szkodniki, insekty i gatunki przenoszące choroby wektorowo, m.in. kleszcze i komary. Wraz z ociepleniem klimatu, prognozowanym rozwojem i zwiększeniem zasięgu występowania wektorów, możemy spodziewać się istotnego wzrostu ryzyka dla zdrowia oraz zmian w ekosystemach” - komentuje Krzysztof Skotak, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Ostatnia wyraźnie chłodniejsza zima w Polsce, głównie na południu była w sezonie 2016-1017

Pogoda, czy zimy w Polsce będą mroźne i śnieżne, prognoza do 2100 roku

Obecność pokrywy śnieżnej i ujemne temperatury wpływają pośrednio również na funkcjonowanie sektora turystycznego, szczególnie na zimową turystykę górską. Zauważalnym od kilku lat zjawiskiem jest skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Wiąże się to nie tylko ze skróceniem okresu narciarskiego, ale przede wszystkim z koniecznością sztucznego naśnieżania stoków. Takie zabiegi generują dodatkowe koszty utrzymania obiektów, co finalnie w swoich portfelach odczują turyści, płacąc więcej. Z drugiej strony - mniejsza liczba mroźnych dni w roku spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do ogrzania naszych domów. Może to być jednak skompensowane większym zapotrzebowaniem na energię w związku z koniecznością uruchamiania klimatyzatorów i wentylatorów w coraz cieplejszych okresach letnich. Prognozy nie pozostawiają złudzeń.

Zimy w Polsce będą coraz cieplejsze

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu Klimada 2.0 opracował projekcje klimatyczne dla Polski sięgające 2100 roku. Prognozy obejmują między innymi temperaturę powietrza atmosferycznego oraz sumę opadów atmosferycznych. Opracowując prognozy, przyjęto dwa scenariusze rozwoju: RCP4.5 oraz RCP8.5, których wyniki opisują przyjęty wariant zmian gospodarczych i demograficznych oraz wynikający z nich poziom emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2. Wariant RCP4.5 zakłada, że dzięki wprowadzeniu nowych technologii uda nam się zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych do tego stopnia, aby w 2100 roku poziom koncentracji CO2 nie przekraczał 540 ppm. Dla porównania - w 2020 roku wskaźnik ten wynosił 410 ppm. Założenia scenariusza RCP4.5 są szansą na spowolnienie postępujących zmian klimatu i zatrzymanie trwającej degradacji środowiska naturalnego. Mniej optymistycznym scenariuszem jest wariant RCP8.5, który zakłada utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie w 2100 roku koncentracji CO2 na poziomie 940 ppm w związku z zachowaniem obecnie wykorzystywanych technologii (tzw. business as usual). Podążanie w kierunku RCP8.5 to droga do postępujących, negatywnych zmian w pogodzie, które w długoletniej perspektywie mogą okazać się zgubne dla całego środowiska.

Prognozy zmian klimatu dla obu scenariuszy wskazują na wzrost średnich miesięcznych temperatur, jednak znacznie wyższy wzrost zaobserwowano w przypadku scenariusza RCP8.5. Dla porównania, warto zestawić prognozowany wzrost średniej temperatury w Polsce dla stycznia na przestrzeni okresu 2021 - 2030 oraz 2081 - 2090 roku.

Pogoda, prognoza zimy w Polsce, czy będzie śnieg do 2100 roku

Co przyniesie przyszłość, jakie będą zimy w Polsce?

Istotną wspólną cechą dla obydwu wariantów jest większy wzrost wartości średnich temperatur w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) niż miesiącach pozostałych. W przypadku obydwu scenariuszy intensywność wzrostu temperatury rośnie z zachodu na wschód Polski - taki kierunek zmian jest charakterystyczny dla większości krajów Europy. Polska nie jest wyjątkiem z perspektywy globalnych zmian klimatu, gdyż niepokojącym zjawiskiem jest szybsze ocieplanie się klimatu Europy w stosunku do pozostałych części świata. Prognozy EURO-CORDEX wskazują, że temperatura na Starym Kontynencie w bieżącym wieku będzie nadal rosła w tempie większym od średniej światowej. W porównaniu do okresu 1971-2000 w różnych regionach wzrośnie o 1,4-4,2 st. C. w scenariuszu RCP4.5 oraz 2,7 do 6.2 st. C. w scenariuszu RCP8.5.

Reasumując, mroźne i śnieżne zimy w Polsce w kolejnych latach XXI wieku nadal będą możliwe, ale ich prawdopodobieństwo będzie wyraźnie coraz mniejsze. W tym sezonie musieliśmy się doczekać rozbicia wiru polarnego, aby dopiero poczuć zimę. W innym przypadku będzie często dominować cyrkulacja strefowa, która z kolei blokuje adwekcje zimnego powietrza z Arktyki. Zimy w Polsce będą coraz cieplejsze, jednak rzadko, ale nadal mogą się zdarzyć jej surowsze wydania. Nie będą to jednak zdarzenia bardzo częste. Trend wyraźnie wskazuje na ocieplanie się miesięcy zimowych, a to oznacza, że zamiast śniegu częściej będzie padać deszcz. To z kolei będzie się negatywnie przekładać na początek wegetacji w czasie wiosny, bo dość często będziemy mieć suche jej początki z powodu braku trwałej pokrywy śnieżnej.

DobraPogoda24, IOŚ-PIB, IMGW


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!