| |
Zagrożenie!
Rok 2020 globalnie na drugim miejscu w historii najcieplejszych. Tylko 0,3 st. C. brakuje do klimatycznego progu bezpieczeństwa!

Rok 2020 globalnie na drugim miejscu w historii najcieplejszych. Tylko 0,3 st. C. brakuje do klimatycznego progu bezpieczeństwa!

Wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe podsumowały miniony 2020 rok pod względem temperatury. Najdłużej przyszło nam czekać na dane amerykańskiego najbardziej cenionego instytutu NOAA. Według niego, rok 2020 zajął 2 miejsce w historii najcieplejszych. Do rekordowego roku 2016 zabrakło zaledwie 0,02 st. C! W minionym roku rekordową średnią temperaturę zanotowano m.in. na obszarze Finlandii, Rosji, we Francji i Szwecji. Na uwagę zwraca fakt, braku miejsc bardzo zimnych i rekordowo zimnych w skali rocznej. Z kolei według danych NASA i Japońskiej Agencji Meteorologicznej, rok 2020 w skali globalnej znalazł się na pierwszym miejscu w historii najcieplejszych. Naukowcy NASA i NOAA osobno analizują pomiary temperatury przeprowadzone na tysiącach stacji meteorologicznych, statków i boi oceanicznych na całym świecie. Choć rekordy różnią się nieco w związku z przetwarzaniem danych, obie wykazują długoterminowy trend podwyższonej temperatury. Jest to część trendu ocieplenia dekady, wskutek działalności człowieka, a konkretnie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan.

Rok 2020 na 2 miejscu w historii najcieplejszych. Dane NOAA

Najcieplejsze lata na Ziemi w historii pomiarów, Rok 2020 na drugim miejscu najcieplejszych, dane NOAA

Ważny jest również fakt, że ostatnia dekada była najcieplejszą dekadą w historii pomiarów na Ziemi. Wszystkie pięć zestawów danych (NASA, NOAA, Met Office, Copernicus Climate Change Service i Agencji Meteorologicznej Japonii), z okresu 2011-2020 wskazują na najcieplejszą dekadę. Różnice w średnich temperaturach globalnych wśród trzech najcieplejszych lat - 2016, 2020 i 2019 są minimalne.

Zmiana temperatury globalnej na Ziemi, od 1850, do 2020 roku

Które lata najcieplejsze na świecie i Ziemi, dane NOAA, NASA, JMC, Copernicus

Średnia globalna temperatura w 2020 roku wyniosła około 14,9 st. C., co oznacza anomalie 1,2 st. C. (± 0.1) °C powyżej poziomu przedindustrialnego (1850-1900). To oznacza, że brakuje tylko 0,3 st. C. do klimatycznego progu bezpieczeństwa 1,5 st. C. zadeklarowanego w Porozumieniu Paryskim. Przypomnijmy, naukowcy mówią o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa 2 st. C., ale najlepiej gdyby go ograniczyć do 1,5 st. C. Od dawna jednak wiadomo, że to mrzonka, bo temperatura globalna w kolejnych latach na pewno przekroczy ten poziom, zwłaszcza, że nadal nie widać globalnego silnego impulsu do wspólnego kierunku polityki ekologicznej, poza krajami UE.

Zmiana temperatury na Ziemi według NASA

Rok 2020 na 1 miejscu w historii najcieplejszych, według JMA

Które lata najcieplejsze w historii pomiarów, rok 2020 na drugim lub pierwszym miejscu

Niezwykłe jest to, że temperatury w 2020 roku były praktycznie na równi z rekordowym rokiem 2016, gdy rejestrowano jedno z najsilniejszych zjawisk El Nino, a w minionym roku występowała La Nina obniżająca temperaturę globalną. To jasny sygnał, że działalność człowieka jest czynnikiem dominującym w kształtowaniu klimatu w porównaniu do zjawisk naturalnych.

Rok 2020 według danych satelitarnych europejskiego Copernicusa, zajął miejsce 1 na równi z rokiem 2016

Rok 2020 na pierwszym lub drugim miejscu w historii najcieplejszych

Reasumując, rok 2020 na liście najcieplejszych według NASA i JMC zajął 1 miejsce, Copernicus stwierdził remis z rokiem 2016, a NOAA zapisała miniony rok na miejscu 2, przy czym różnice są w granicach minimalnego błędu analizy, dlatego jednoznacznie wszystkie instytuty potwierdzają, że ocieplenie klimatu ma się niestety bardzo dobrze.

DobraPogoda24


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!