| |
Zagrożenie!

Pogoda długoterminowa dla Polski

Prognoza pogody największą sprawdzalność osiąga w okresie 1-3 dni, ale zdarza się dość często (w zależności od sytuacji barycznej), że pogoda długoterminowa bywa poprawna nawet do 5-7 dni. Niestety, powyżej tego terminu bywa różnie, bowiem im dłuższy okres tym pojawia się więcej zmiennych, które trzeba uwzględnić podczas prognozowania. Nie zmienia to faktu, że podejmowane są próby prognozowania, a raczej przewidywania trendu pogody długoterminowej dla okresu do 16 dni. W celu wydania takiej prognozy trzeba przewertować szereg danych na różnych modelach numerycznych. Jest to jednak dość trudne zadanie, gdyż często wyliczenia są ze sobą sprzeczne.

Prognozy długoterminowe modelu Ensemble

Sprytnym narzędziem, które łączy wyliczenia wielu wiązek jest model Ensemble. Zawiera on dane np. dla prędkości wiatru, sumy opadów i temperatury. Krótko mówiąc - prognozy Ensemble pozwalają określić prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych wartości, czyli wskazują wiarygodność prognozy. Poniżej znajduje się prognoza (dla południowo-wschodniej Polski) zawierająca średnią z wielu wiązek dla przewidywanej temperatury na wysokości 850 hPa (1.5 km) oraz możliwych opadów (dolny zakres). Dane są aktualizowane co 24 godziny (00Z) według kolejnych wyliczeń numerycznych amerykańskiego ośrodka NCEP.

Pogoda długoterminowa na 16 dni dla Rzeszowa

Wartość średnią z przebiegu ostatnich 30 lat w podanym zakresie czasowym przedstawia czerwona gruba linia. Warto jednak zwrócić uwagę na czarną linię Ensemble powstałą z wyliczenia średniej wielu wiązek w prognozowanym terminie. Na kolejnej prognozie znajduje się dodatkowy wykres dla prognozowanego zakresu temperatury na standardowej wysokości 2 metrów (klatka meteorologiczna - górny zakres) oraz powtórzone wiązki dla prawdopodobieństwa opadów (na dole).

Pogoda długoterminowa na 16 dni dla Rzeszowa, prognoza temperatura

Powyższą prognozę warto porównać do wiązek długoterminowych modelu ECMWF. W ten sposób możemy łatwo sprawdzić trend i zobaczyć, jaka jest rzeczywista średnia między głównymi modelami pogodowymi.

Bliskie siebie położenie krzywych świadczy o stabilności prognoz, a tym samym wskazuje duże prawdopodobieństwo ich sprawdzenia. W niestabilnej sytuacji pogodowej widocznej dla bardziej odległych terminów, krzywe oddalają się od siebie. Na podstawie danych powyższego modelu możemy próbować określić czekający nas trend, a więc ochłodzenie lub ocieplenie. W przypadku zimy - mróz lub odwilż.

Prognozowane prawdopodobieństwo średniego wiatru na wysokości 10m