| |
Zagrożenie!
Gigantyczny smog w Indiach utrzymuje się od października. Dotyka 400 milionów ludzi. Ustąpi dopiero w marcu 2021

Gigantyczny smog w Indiach utrzymuje się od października. Dotyka 400 milionów ludzi. Ustąpi dopiero w marcu 2021

Indie, NepalChiny i Pakistan, to kraje najczęściej z najgorszą jakością powietrza na świecie. Przez znaczną część roku występuje tam smog dotykający bezpośrednio setki milionów ludzi. Dzięki danym bezpośrednim zbieranym ze stacji pomiarowych na ziemi, a także satelitom możemy monitorować przez całą dobę między innymi stężenie pyłów zawieszonych. Dane satelitarne analizują naukowcy z Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Informują oni, że zanieczyszczenia nad południowo wschodnią Azją mogą zniknąć dopiero w marcu 2021 wraz ze wzrostem temperatury. Najgorsza sytuacja od października ubiegłego roku, utrzymuje się na północy Indii. Najbardziej dotknięte obszary położone są wzdłuż rzeki Indus i Niziny Hindustańskiej z wysokim poziomem drobnego pyłu zawieszonego, znanego jako PM2,5, wpływającym na miasta takie jak New Delhi w Indiach, Lahore w Pakistanie, Dhaka w Bangladeszu oraz Katmandu w Nepalu. Jakość powietrza w stolicy Indii, New Delhi, od początku stycznia wciąż można określić jako „słaba”. Pogorszona jakość powietrza dotyka ponad 400 milionów mieszkańców. System monitoringu CAMS jest wdrażany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych w imieniu Komisji Europejskiej.

Gigantyczne zanieczyszczenie powietrza w południowo wschodniej Azji, w tym w Indiach. Koncentracja smogu, poziom optyczny aerozolu. 16 stycznia 2021

Gigantyczny smog w Indiach i południowo wschodniej Azji utrzymuje się od wielu miesięcy, pomiary satelitarne, luty 2021

Mark Parrington, starszy naukowiec w Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), wyjaśnia - „Pogorszona jakość powietrza jest powszechna w północnych Indiach zimą, zwłaszcza na całej Nizinie Hindustańskiej, częściowo z powodu emisji z działalności antropogenicznej, takiej jak ruch uliczny, ogrzewanie i wypalanie ścierniska, które może gromadzić się w regionie ze względu na topografię i stagnację w niskich temperaturach. Jednak z naszych obserwacji wynika, że jest to szczególnie długotrwały i powszechny incydent, który ma wpływ na zdrowie setek milionów ludzi”. „Ta zimowa mgła może trwać do wiosny, kiedy podwyższona temperatura i zmiany pogody pomogą rozproszyć zanieczyszczenia” - dodaje Parrington.

CAMS dostarcza informacje o zanieczyszczeniu powietrza, takie jak informacje o drobnym pyle zawieszonym (PM2,5), dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla i ozonu oraz innych zanieczyszczeniach. Łącząc informacje uzyskane z obserwacji satelitarnych i naziemnych ze szczegółowymi modelami komputerowymi atmosfery, naukowcy z CAMS mogą dostarczyć prognozy jakości powietrza na całym świecie do pięciu dni naprzód. Rozległe zamglenie zostało wyraźnie zaobserwowane na widocznych obrazach satelitarnych, a globalne prognozy CAMS dotyczące głębokości optycznej aerozolu (AOD) pokazują, że główny udział w zamgleniu mają siarczany i materiały organiczne.

Porównania z danymi z pomiarów naziemnych pokazują, że poziomy PM2,5 utrzymują się na wysokim poziomie przez cały styczeń, z pewnymi wahaniami. Dane: Usługa monitorowania atmosfery Copernicus/ECMWF

Olbrzymi smog w Indiach, gdzie najgorsza jakość powietrza na świecie, dane satelitarne, Copernicus, CAMS, luty 2021

Analizy pokazują, że koncentracja smogu utrzymuje się przez dłuższy czas na wysokim poziomie, osiągając szczyt 16 stycznia i 1 lutego 2021.

Gigantyczny smog w Indiach utrzymuje się od października 2020 roku. Prawdopodobnie ustąpi w marcu 2021, gdy wzrośnie temperatura

Badanie wykazało, że chroniczne narażenie na szkodliwe gazy i małe cząstki, takie jak PM2,5, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, skracając średnią długość życia o ponad osiem miesięcy i o dwa lata w najbardziej zanieczyszczonych miastach i regionach. Codzienne analizy i prognozy CAMS dotyczące przenoszenia zanieczyszczeń atmosferycznych na duże odległości na całym świecie, a także jakości powietrza w tle dla domeny europejskiej mają wiele zastosowań.

Gigantyczny smog nad Indiami ciągle się utrzymuje. W świetle widzialnym na zdjęciach satelitarnych, to ta charakterystyczna szara zawiesina.

Smog w południowo wschodniej Azji, w tym w Indiach, 16 lutego 2021. Dane: NASA

Smog w Indiach, gdzie najgorsza jakość powietrza, mapy, zdjęcia satelitarne, pomiary

ECMWF i program Copernicus

Copernicus to flagowy program Unii Europejskiej dotyczący obserwacji Ziemi, który obejmuje sześć usług tematycznych: Atmosfera, Morze, Lądy, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo i Stan Wyjątkowy. Dostarcza swobodnie dostępne dane operacyjne i usługi, zapewniając użytkownikom wiarygodne i aktualne informacje dotyczące naszej planety i jej środowiska. Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską i wdrażany we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średniego Zasięgu ( ECMWF), agencje UE i Mercator Océan.

ECMWF obsługuje dwie usługi w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) i Copernicus Climate Change Service (C3S). Wnoszą również wkład w Copernicus Emergency Management Service (CEMS). Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) jest niezależną organizacją międzyrządową wspieraną przez 34 państwa. Jest to zarówno instytut badawczy, jak i działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zajmująca się opracowywaniem i rozpowszechnianiem liczbowych prognoz pogody w państwach członkowskich. Dane te są w pełni dostępne dla krajowych służb meteorologicznych w państwach członkowskich.

Superkomputer (i związane z nim archiwum danych) w ECMWF jest jednym z największych tego typu w Europie, a państwa członkowskie mogą wykorzystać 25% jego pojemności do własnych celów. ECMWF rozszerza swoją lokalizację w państwach członkowskich w ramach niektórych działań. Oprócz siedziby w Wielkiej Brytanii i Centrum Informatycznego we Włoszech od lata 2021 roku. W Bonn w Niemczech będą znajdować się nowe biura ukierunkowane na działania prowadzone we współpracy z UE, takie jak Copernicus.

Indie są doskonałym przykładem, jak działalność człowieka wpływa na klimat. W zeszłym roku, gdy wszystko chwilowo stanęło przez Covid-19, było zupełnie inaczej. Powietrze w Indiach było najczystsze od 20 lat.

DobraPogoda24, ECMWF / Copernicus


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!