| |
Zagrożenie!
Wir polarny zaczyna się rozpadać. Wpłynie to na warunki pogodowe w Polsce. Prognozy mogą zaskoczyć

Wir polarny zaczyna się rozpadać. Wpłynie to na warunki pogodowe w Polsce. Prognozy mogą zaskoczyć

W tym sezonie wir polarny był wyjątkowo silny, dlatego mieliśmy łagodną zimę w Polsce z aktywną cyrkulacją strefową. Z tego powodu w kilku odsłonach przeszły wichury związane z orkanami. Zwykle wir polarny w czasie zimy jest bardzo silny, lub rozpada się przez gwałtowne ocieplenie stratosferyczne, jak w poprzednim sezonie. Aktualnie widzimy zachodzące zmiany. Wir polarny zaczyna się rozpadać, co ma jednak związek głównie z jego naturalnym zanikaniem z uwagi na coraz bardziej świecące Słońce w wyższym szerokościach geograficznych. Rozpad wiru polarnego będzie mieć wpływ na warunki pogodowe na półkuli północnej, w tym w Polsce. To oznacza, że zanim nastanie prawdziwa wiosna, to zdarzą się jeszcze spływy zimnego powietrza oraz opady śniegu, ale również okresy znacznie cieplejsze. Zimowe akcenty ze śniegiem i mrozem mają jeszcze szanse na powrót nawet w kwietniu.

Kondycja wiru polarnego, 4 marca 2022

Wir polarny zaczyna się rozpadać, kondycja wiru polarnego w marcu 2022, prognoza pogody dla Polski

Wir polarny jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym charakterystycznym dla zimy. Z powodu nastania nocy polarnej szybko pojawiają się duże różnice temperatury i ciśnienia między regionem polarnym, a umiarkowanymi szerokościami geograficznymi. Powstaje wtedy silny wir polarny w stratosferze i drugi w niższej troposferze. Obszary te są od siebie oddzielone silną inwersją w tropopauzie. Czasami jednak zachodzi gwałtowne ocieplenie stratosferyczne, wówczas ciepło z troposfery dostaje się do stratosfery, a chłód ze stratosfery spływa do troposfery.

Wir polarny zaczyna się rozpadać. Widoczne dwa wiry, jeden słabszy i drugi silniejszy, 6 marca 2022

Wir polarny zaczyna się rozpadać, prognozy pogody będą mniej przewidywalne, prognoza wiru 6 marca 2022

Jeśli zjawisko gwałtownego ocieplenia stratosferycznego jest silne, może spowodować rozpad wiru polarnego w trakcie zimy. Wtedy po okresie 2-5 tygodni na półkuli północnej, w jednym regionie dochodzi do trwalszego nawrotu surowej zimy, a w innym pojawia się nagłe ocieplenie, gdyż chaotyczny prąd strumieniowy może zastygnąć na danym regionem przez jakiś czas. Nie możemy jednak z dużym wyprzedzeniem stwierdzić po której stronie zmiany pogodowej się znajdziemy. W każdym razie, takie skrajności po rozbiciu wiru polarnego na półkuli północnej mogą być zjawiskiem powszechnym.

W połowie marca rozpad wiru polarnego ma być już mocno zaawansowany. Prognozowane dwa odrębne wiry świadczące o jego stopniowym zanikaniu, 16 marca 2022

Wir polarny zaczyna zanikać, prognoza marzec 2022

Wraz z rozpadem wiru polarnego w stratosferze dochodzi również do sporych zmian w troposferze, gdyż silny prąd strumieniowy zwykle trzymający chłodne powietrze polarne na północy także zaczyna słabnąć. Wtedy zaczyna być bardzo chaotyczny i poprzerywany. W takiej sytuacji zimne powietrza z północy ma szansę spłynąć na niższe szerokości geograficzne. To właśnie z tego powodu mieliśmy pamiętne rekordowe mrozy w Teksasie, czy rekordową śnieżycę w Madrycie

Prognozowana kondycja wiru polarnego, około 20 marca 2022

 Wir polarny coraz słabszy, zaczyna się rozpadać, prognoza 20 marca 2022

Pod koniec marca po silnym wirze polarnym pozostanie już tylko wspomnienie. Oznacza to, że wir polarny w tym sezonie zaczyna się rozpadać w sposób naturalny kilka tygodni wcześniej, bo na ogół następuje to w drugiej połowie marca. W ślad za wirem stratosferycznym podąża również jego odpowiednik w troposferze, czyli prąd strumieniowy. Aktualnie jetstream jest bardzo chaotyczny i porozrywany. To oznacza, że pogoda w kolejnych tygodniach stanie się bardziej nieprzewidywalna i często, będzie mogła popadać ze skrajności w skrajność, w zależności od tego, z którego kierunku będzie napływać powietrze. Czekają nas zatem adwekcje zimnego powietrza z północy, jak również cieplejszego z południa. Musimy zatem bacznie obserwować prognozy prądu strumieniowego.

Prognozowany rozpad wiru polarnego, od 4, do 20 marca 2022

Skutki rozbicia wiru polarnego zwykle odczuwamy po okresie 2-5 tygodni, a w skrajnych przypadkach nawet po tygodniu o czym informują najnowsze badania. Aktualnie czeka nas ochłodzenie, które będzie dłuższe niż wskazywały wcześniejsze prognozy, bo już po 10 marca miało się ocieplać. Aktualnie wyliczenia wskazują, że nastąpi to z upływem 2 dekady marca, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca temperatura powinna wzrosnąć o ile prognozy się sprawdzą, bo aktualnie w przypadku zanikania wiru polarnego nie jest to obecnie pewne. Zachodzące zmiany będą wprowadzać duże ryzyko nieprzewidywalności zasięgu meandrów prądu strumieniowego, a to przełoży się obecnie na spadek sprawdzalności prognoz długoterminowych.

Prognozowane silne ocieplenie stratosferyczne i rozbicie wiru polarnego, 20 marca 2022

Ocieplenie stratosferyczne, rozbicie wiru polarnego, marzec 2022

Krótko mówiąc, przed ustabilizowaniem się pogody i nastaniem trwalszej cieplejszej wiosny, co najmniej do kwietnia mogą nas czekać zarówno okresy znacznie chłodniejsze, w tym z powrotem opadów śniegu i krupy śnieżnej, jak również dni wyraźnie cieplejsze z temperaturą ponad normę. To charakterystyczne dla tej właśnie przejściowej sytuacji barycznej. O wszystkich zmianach, będziemy informować na bieżąco.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!