| |
Zagrożenie!
Według MEN nie wiadomo, jaka jest przyczyna globalnego ocieplenia

Według MEN nie wiadomo, jaka jest przyczyna globalnego ocieplenia

Z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 uczniowie są zmuszeni do uczenia się w systemie zdalnym. Jest to również okres, gdy rodzice częściej niż zwykle muszą zaglądać do podręczników dzieci, aby wyręczyć nauczycieli ze sprawdzania zadań, bo nie wszędzie system zdalnego nauczania działa.

Naszą uwagę skupia oczywiście temat dotyczący pogody i klimatu. Jak możemy się dowiedzieć z internetowych materiałów MEN, z których korzystają nauczyciele - nie wiadomo, jaka jest przyczyna obecnego ocieplenia klimatu!

Klimat globalne ocieplenie nauka podręczniki MEN

Zwrócił na to uwagę m.in. Marcin Popkiewicz - fizyk, współautor strony naukaoklimacie.pl Na przytoczonej stronie MEN po zaznaczeniu prawda na pytanie, czy „z całą pewnością możemy stwierdzić, że obserwowane w ostatnim stuleciu podwyższenie średniej temperatury na Ziemi zostało wywołane przez człowieka” - otrzymujemy informację o błędnej odpowiedzi. Tymczasem od dawna wiadomo, że działalność człowieka jest przyczyną obecnego szybkiego ocieplenia. Wynika to z fizyki, ponadto potwierdzenie znajdziemy w badaniach i wieloletnich obserwacjach.

Takich „kwiatków” jest znacznie więcej. Na przytoczonej stronie w zadaniu 6. na wstępie czytamy -„Wpływ zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną rozpatruje się głównie w odniesieniu do globalnego ocieplenia klimatu. Wielu naukowców doszukuje się jego przyczyn w naturalnych procesach klimatycznych, a nie w działalności człowieka”.

Globalne ocieplenie klimat MEN podręczniki

Jest to ignorancja lub manipulacja, bo nie ma wątpliwości, że zdecydowania większość naukowców zajmujących się badaniem klimatu, jako przyczynę ocieplenia wskazało działalność człowieka. Gdyby się oprzeć tylko na naturalnych procesach klimatycznych, to klimat Ziemi powinien się obecnie ochładzać zgodnie z naturalnymi cyklami. Tymczasem klimat się ociepla, co ma niezaprzeczalny związek z czynnikiem antropogenicznym wynikającym z działalności człowieka.

Inny przykład dotyczy pytania - „Naukowo dowiedziono, że wyłączną przyczyną globalnego ocieplenia jest ludzka działalność”.

Klimat globalne ocieplenie podręczniki MEN

Zwróćmy uwagę na słowo klucz „wyłączną”. W zasadzie nigdy nie mamy wyłącznej przyczyny, bo dane zjawisko jest konsekwencją składowej, ale główna przyczyna, czyli antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych jest znana i udowodniona. Dlaczego zatem zamiast słowa „wyłączną” nie użyto główną? 

Kolejny przykład znajdziemy w podręczniku „Biologia na czasie 3". Wskazuje on, że przyczyną globalnego ocieplenia jest zwiększona aktywność Słońca i zwiększona ilość promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi.

To oczywiście nieprawda. Dane jednoznacznie wskakują, że wykresy wzrostu temperatury i aktywności słonecznej w ostatnim stuleciu nie są ze sobą zbieżne.

Wykres wzrostu temperatury względem aktywności słonecznej

Klimat Globalne ocieplenie podręczniki MEN

DobraPogoda24, Naukaoklimacie


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!