| |
Zagrożenie!
Susza rolnicza i zagrożenie pożarowe w lasach

Susza rolnicza i zagrożenie pożarowe w lasach

Rekordowy kwiecień i maj pod względem średniej temperatury spowodował wystąpienie niedoboru opadów na przeważającym obszarze Polski. Mimo, że w tym czasie pojawiały się opady, to miały one przeważnie charakter przelotny związany z burzami, czyli charakteryzowały się ograniczonym zasięgiem.

Trudna sytuacja miała miejsce szczególnie na południu kraju w kwietniu, gdzie spadło zaledwie 20-40 % normy wieloletniej.

Anomalia opadów kwiecień 2018

Przykładowo, na naszej stacji w Rzeszowie zanotowaliśmy sumę opadów 16.8 mm przy normie wynoszącej 46.7 mm! Lepiej było w maju, gdy spadło 70.2 mm, brakło jednak do normy, która wynosi 81.4 mm. Początek czerwca również nie napawa optymizmem. W stolicy Podkarpacia zanotowaliśmy do tej pory zaledwie 0,3 mm! Przypomnijmy, norma dla tego miesiąca wynosi 82.6 mm! To wszystko sprawiło wystąpienie w Polsce zagrożenia pożarowego w lasach, a także rozwinięcie suszy rolniczej.

Mapa zagrożenia pożarowego w lasach

IUNG-PIB zgodnie z wymogami opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -90 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 21 mm. Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -200 do –209 mm. Duży deficyt wody wynoszący od –170 do -199 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Mazowieckiej, Pojezierza Wielkopolskiego, na Ziemi Lubuskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Duże niedobory wody wynoszące ponad 150 mm notowano na bardzo dużych obszarach Polski.

Aktualnie susza rolnicza występuje wśród upraw:

• zboża jare • zboża ozime • truskawki • krzewy owocowe • drzewa owocowe

W drugim okresie raportowania największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, przy czym w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,21% gmin kraju na powierzchni 48,90% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.

Potencjalna skala suszy związana ze zbożami jarymi

Mapa susza rolnicza w Polsce

W podsumowaniu raportu IUNG-PIB stwierdził, że zarówno kwiecień jak i maj charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co spowodowało duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw będą niższe z powodu występującego deficytu wody co najmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Dane: IMGW, IBL, IUNG-PIB


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!