| |
Zagrożenie!
Klimatyczny bilans wodny w czerwcu najgorszy od lat. Rolnicy dotknięci przez suszę dostaną wsparcie

Klimatyczny bilans wodny w czerwcu najgorszy od lat. Rolnicy dotknięci przez suszę dostaną wsparcie

W jednym z poprzednich artykułów informowaliśmy o suszy rolniczej. W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -90 mm.

Względem poprzedniego okresu raportowania, średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 21 mm. Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -200 do -209 mm.

Również w ostatnim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju była ujemna, wynosiła -179 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 19,5 mm. Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na Pobrzeżu Kaszubskim od -220 do -229 mm. Tylko nieco niższe wartości od -210 do -219 mm notowano na Polesiu Lubelskim. Duży deficyt wody wynoszący od -200 do -209 mm odnotowano na terenie Wyżyny Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Nizinie Podlaskiej, Szczecińskiej oraz na Pobrzeżu Słowińskim. Duże niedobory wody wynoszące ponad 170 mm notowano na bardzo dużych obszarach kraju.

Klimatyczny Bilans Wodny za okres, od 11 kwietnia, do 10 czerwca br.

Mapa susza rolnicza

„Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą liczyć na pomoc rządu” - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa i rozwoju wsi. Potwierdził wcześniejsze deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że poszkodowani w wyniku żywiołu nie będą pozostawieni sami z tym problemem.

Minister Ardanowski mówił, jakie formy pomocy przysługują tym, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy. Jeśli straty w uprawach przekraczają 70 %, mogą otrzymać rekompensatę. Ci, którzy mają termin spłaty kredytu, w razie braku możliwości spłaty mogą mieć ten kredyt prolongowany. Jest też możliwość niskooprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji, umorzenia składki na KRUS i podatków rolnych, a w przypadku dzierżawców gruntów Skarbu Państwa - możliwa jest pomoc w spłacie czynszu.

Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że samorządy mają niezwłocznie powołać komisje szacujące straty. Mateusz Morawiecki poinformował, że klimatyczny bilans wodny w czerwcu jest dotąd gorszy niż w najgorszych latach w 2006 i 2015 roku.

Susza na Białorusi

Problem suszy rolniczej dotyka także Białorusinów. U naszego wschodniego sąsiada z powodu braku wody w glebie wyschło lub zostało uszkodzonych ponad 220 tysięcy hektarów zasiewów. W niektórych rejonach w maju spadło tylko, od 10, do 20 % miesięcznej normy opadów! Susza utrzymuje się również w tym miesiącu. Najgorsza sytuacja jest na południu Białorusi. W obwodzie brzeskim susza uszkodziła ponad 50 tysięcy hektarów zasiewów, a w obwodzie homelskim ponad 63 tysiące hektarów. Kwestię braku wody w glebie poruszano na naradzie w Ministerstwie Rolnictwa Białorusi. Zostali na nią zaproszeni uczeni z miejscowej Akademii Nauk którzy dawali rekomendacje jak gospodarstwa powinny dbać obecnie o zasiewy. Z powodu braku deszczu poziom wody na rzece Niemen obniżył się do kilkudziesięciu cm. 

Dane: IUNG-PIB


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!