| |
Zagrożenie!
W Rzeszowie powstanie druga państwowa stacja pomiaru jakości powietrza

W Rzeszowie powstanie druga państwowa stacja pomiaru jakości powietrza

Jak co roku o problemie jakości powietrza staje się głośno w sezonie grzewczym. Oficjalne dane pomiarowe czerpiemy z regionalnych stacji WIOŚ, które są udostępniane m.in. na stronie GIOŚ. Pamiętajmy, że te stacje spełniają wytyczne normy, co do sposobu pomiaru, ponadto ich czujniki mają odpowiednie atesty.

Tymczasem niskobudżetowe laserowe czujniki jakości powietrza z wynikami pomiarów często podawanymi na różnych stronach smogowych nie spełniają standardów. Dlatego ich pomiary mają jedynie charakter informacyjny i mogą posłużyć do sprawdzania ewentualnego trendu w dłuższym okresie czasowym. Czujniki tego typu po prostu często zawyżają pomiary, szczególnie w czasie dużej wilgotności powietrza i występowania mgły.

Z kolei stacje WIOŚ czasami są ulokowane w dzielnicach, gdzie niska emisja jest niewielka. Przykładem może być stacja znajdująca się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 4 w Rzeszowie. W jej pobliżu domów jednorodzinnych w zasadzie nie ma. W większości są to bloki podłączone do MPEC-u.

Stacja (WIOŚ) pomiaru jakości powietrza w Rzeszowie. Foto: DobraPogoda24, 22 listopada 2018 roku

Stacja pomiaru jakości powietrza w Rzeszowie

Stacja ta prowadzi pomiary zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, energetyki i źródeł komunalnych. Przypomnijmy, w 2016 roku średni poziom pyłu zawieszonego PM2.5 na tej stacji wyniósł 22 uq/m3, a PM10 27. Znacznie gorsza jakość powietrza jest w dzielnicach z przewagą domów jednorodzinnych, gdzie głównym źródłem ogrzewania są piece na paliwa stałe. Warto wówczas w celach informacyjnych sprawdzić pomiary niskobudżetowych czujników.

W Rzeszowie powstanie jednak druga państwowa stacja monitoringu jakości powietrza na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Piłsudzkiego (ścisłe centrum miasta). „Jej koszt to blisko pół miliona złotych. Będzie mierzyć zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunikacyjnych" - powiedziała na antenie Polskiego Radia Rzeszów Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pomiary na nowej stacji rozpoczną się od stycznia 2019 roku.


Komentarze
Ben Wwa

Rzeszów umacnia się na pozycji głównego reprezentanta wschodniej części Podkarpacia, w zakresie sprawozdawczości o pogodzie i stanie środowiska w regionie. Wydaje mi się, że nie zawsze miał tę pozycję; zauważyłem, że w tejże sprawozdawczości, historycznie patrząc, dość długo czołową stacją był Przemyśl.

22 listopad 2018 - 12:10
Odpowiedz