| |
Zagrożenie!

Mapa jakości powietrza w Polsce i Europie na żywo

Poniższa smogowa mapa jakości powietrza w Polsce i Europie zawiera dane z czujników zainstalowanych w całym kraju. Dzięki temu wiemy, czy smog zagraża naszemu zdrowiu w danym dniu. Pomiary smogu pochodzą z sieci Airly oraz ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki są zobrazowane w formie kolorów, od zielonego (najlepsza jakość) przez pomarańczowy (dopuszczalna norma) po czerwony (norma wielokrotnie przekroczona i zagrażająca zdrowiu). Polecamy również sieć LookO2, zwłaszcza, że nasz redakcyjny czujnik z Rzeszowa wchodzi w jej skład. Pomiary bieżące on-line

O zanieczyszczeniu powietrza mówimy w przypadku obecności szkodliwych substancji w atmosferze ziemskiej, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów żywych. Wdychanie szkodliwych pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 może przyczynić się do powstawania alergii i chorób. Szczególnie niebezpieczny jest pył o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej. Wnika on do naszego krwiobiegu. Smog występuje na ogół w czasie pogody wyżowej, zwłaszcza w sezonie grzewczym, dlatego zalecamy sprawdzanie danych w tym okresie, gdy ma miejsce inwersja osiadania oraz niewielka cyrkulacja powietrza.

Dane dostarcza Airly i LookO2