| Szukaj |
Zagrożenie!

Rosja przyznała się do emisji substancji radioaktywnych, które dotarły m.in. nad Polskę

Na początku października Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdziły obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie. Inaczej było we Francji, gdzie na przełomie września i października Instytut Bezpieczeństwa Radiologicznego odnotował w powietrzu stężenie przekraczające normę aż o 986 razy!

Eksperci zaczęli spekulować nad źródłem jego pochodzenia. Niemcy z Federalnego Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem (BFS) już po kilku dniach stwierdzili, że izotop rutenu-106 dostał się do atmosfery w ostatnim tygodniu września. Prawdopodobnie został wyemitowany na wschodzie Europy, w rejonie południowego Uralu. Nie było jednak wtedy wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tego incydentu.

Przypuszczenia okazały się trafione, bowiem po prawie dwóch miesiącach od zdarzenia poinformowały o tym rosyjskie służby monitorujące zanieczyszczenie powietrza.

Ruten 106 Rosja

Wcześniej alarmowała w tej sprawie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Te doniesienia potwierdzały państwowe instytuty bezpieczeństwa radiologicznego we wspomnianych Niemczech i Polsce, a także we Francji. 

Przypomnijmy, gdy europejscy eksperci wskazywali, że epicentrum emisji rutenu 106 znajduje się w rejonie południowego Uralu, wtedy Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej - Rosatom -zaprzeczała doniesieniom zachodnich specjalistów.

Na własną rękę badania na terenie Rosji podjęła organizacja Greenpeace. Z jej ustaleń wynika, że do emisji radioaktywnego izotopu doszło w pobliżu miejscowości Argjasz w obwodzie czelabińskim. Tam znajduje się kombinat „Majak” przetwarzający odpady radioaktywne. Dopiero gdy Greenpeace zapowiedziała złożenie doniesienia do prokuratury, oficjalny komunikat potwierdzający emisję rutenu 106 wydała Rosyjska Federalna Służba ds. hydrometeorologii i monitoringu środowiska naturalnego.

Komentarze
Marcin Szerląg

Cała Rosja!!!!!!!!

22 listopad 2017 - 07:17
Odpowiedz
Wyślij komentarz