| |
Zagrożenie!
W kolejnych krajach Europy wykryto promieniotwórczy Ruten-106. Niemcy twierdzą, że dotarł z Rosji

W kolejnych krajach Europy wykryto promieniotwórczy Ruten-106. Niemcy twierdzą, że dotarł z Rosji

Na początku października, Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdziły obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Najwyższe stężenie rutenu wstępnie oznaczone na terenie Polski wynosiło 6,4 mBq/m3. Była to bardzo niewielka ilość. Oznacza to, że człowiek musiałby wdychać powietrze z wykazanym stężeniem rutenu-106 przez okres wielokrotnie przekraczający czas życia ludzi, aby otrzymać roczną dawkę promieniowania jonizującego uznawaną za bezpieczną (tj. 1 milisievert).

Promieniowanie Ruten

„Ze względu na bardzo niskie stężenie substancji, określenie miejsca uwolnienia będzie trudne. Obecność w próbkach wyłącznie rutenu-106, wyklucza jego pochodzenie z elektrowni jądrowej (w takiej sytuacji w powietrzu wykrywalne byłyby także inne izotopy promieniotwórcze). Prawdopodobnym źródłem może być laboratorium lub instalacja produkująca ruten-106 albo nieprawidłowa utylizacja tej substancji (np. spalenie)” – wyjaśnia PAA.

Tymczasem niewielką obecność rutenu w powietrzu stwierdzono również na obszarze Węgier, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Czech, a ostatnio także w Austrii. Stacja pomiarowa w Wiedniu zmierzyła 42 mBq/m3!

Eksperci z niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem (BFS) twierdzą, że izotop rutenu-106 dostał się do atmosfery w ostatnim tygodniu września. Prawdopodobnie został wyemitowany na wschodzie Europy, w rejonie południowego Uralu. Nadal jednak nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tego incydentu. W komunikacie nie podano, na jakiej podstawie wysunięto taki wniosek.

Przypuszczamy, że wynika on z ówczesnej sytuacji meteorologicznej. Na przełomie września i października, wschodnia i środkowa Europa była pod wpływem skandynawsko-rosyjskiego wyżu Rosi. Kierował on ze wschodu i północnego-wschodu polarno-kontynentalną masę powietrza do tej części Starego Kontynentu, w której wykryto na początku października Ruten-106.

Trajektoria wsteczna masy powietrza, 30 września br.

Trajektoria wsteczna masy powietrza Ruten

Substancja rutenu jest wykorzystywana do promieniowania w czasie terapii rakowej, w szczególności podczas leczenia nowotworów oczu. Służy również do zasilania sond kosmicznych i satelitów. Ponadto może się uaktywnić podczas przetwarzania cyklów paliwowych w elektrowni jądrowej. PAA zapewnia, że przy tej ilości, którą wykryto, nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem.


Komentarze
rusofobia

To ładnie tak podawać fałszywe informacje? https://remon.jrc.ec.europa.eu/Services/Widgets

10 październik 2017 - 15:46
Odpowiedz
DobraPogoda24

Jakie fałszywe informacje? Ktoś tu chyba ma problem czytania ze zrozumieniem. Twierdzisz, że my nie wiemy o istnieniu strony z danymi monitoringu Komisji Europejskiej (systemu EURDEP)? http://dobrapogoda24.pl/artykul/mapa-radioaktywnosci-w-europie W odróżnieniu od wielu innych, my wszystko weryfikujemy przed publikacją...

10 październik 2017 - 16:36
Odpowiedz