| |
Zagrożenie!
Brudny deszcz spadnie w Polsce. Dotarła gigantyczna chmura pyłu saharyjskiego

Brudny deszcz spadnie w Polsce. Dotarła gigantyczna chmura pyłu saharyjskiego

Kolejny raz do Polski napłynął pył saharyjski, ale tym razem jest to jego największy transport od początku tego roku. Gigantyczne ilości pyłu są doskonale widoczne na zdjęciach satelitarnych. Może również dostrzec ten fakt gołym okiem, bo na niebie unosi się charakterystyczne zmętnienie. Główny strumień pyłu saharyjskiego nad Polską znajduje się na wysokości 2,5-4 km. Prognozy numeryczne wskazują, że pył saharyjski w Polsce w coraz mniejszym stężeniu utrzyma się do 20 lipca. W ciągu tego dnia ma opuścić nasze terytorium. Wcześniej będzie opadać na powierzchnie, szczególnie wraz z deszczem, dlatego obecnie nie warto myć samochodów, bo po deszczu, będzie pokryty charakterystycznym żółtym i pomarańczowym nalotem pyłu.

Gigantyczny transport pyłu saharyjskiego do Polski. Na niebie charakterystyczne zmętnienie widoczne na zdjęciu satelitarnym o godzinie 06:15, 14 lipca 2021

Pogoda, pył saharyjski dotarł do Polski, zmętnione niebo, zanieczyszczenie powietrza, 14 lipca 2021

- Duży transport pyłu saharyjskiego dotarł do Polski wczoraj 13.07, o czym świadczą dane pomiarowe z lidaru, prognozy transportu zanieczyszczeń, a także spadek wykładnika Angstroma na danych z fotometru słonecznego - informuje dr hab. Krzysztof Markowicz z IGF UW.

Pomiary z ceilometru ze wskazanym poziomem unoszenia się stopniowo opadającego pyłu saharyjskiego w Polsce. Dane: SolarAOT, 13 lipca 2021

Pogoda, pył saharyjski w Polsce, pomiary, zmętnienie nieba, słońce za chmurą pyłu

Prognoza transportu pyłu saharyjskiego do Polski doskonale pokrywa się z porannym zdjęciem satelitarnym, 14 lipca 2021. Dane: Skiron

Pogoda, pył saharyjski w Polsce, będzie brudny deszcz, lipiec 2021

Pył saharyjski nieznacznie pogarsza jakość powietrza w Polsce

W najbliższych dniach pył saharyjski, będzie stopniowo opadać i spowoduje miejscami pogorszenie jakości powietrza do stanu dostatecznego, ale nie przełoży się to na drastyczne pogorszenie jakości powietrza porównywalnego do dni smogowych w sezonie grzewczym. Znacznie gorzej wyglądałoby to w przypadku uniesienie pyłu z terytorium Polski, wówczas w czasie zamieci pyłowych wywołanych silnym wiatrem i suszą, jakość powietrza potrafi się miejscami bardzo szybko pogorszyć. Jeden z przykładów pochodzi z kwietnia 2019 roku. Jest wtedy pod względem zawartości pyłów zawieszonych gorzej od najgorszych dni w sezonie grzewczym.

Prognozowa koncentracja pyłu saharyjskiego w czasie zachodu słońca, 14 lipca 2021

Pogoda, pył saharyjski zachód słońca w Polsce, spadnie brudny deszcz, 14 lipca 2021

Dziś 14.07 w czasie zachodu słońca, ponownie będzie można miejscami zobaczyć tarczę słoneczną chowającą się za chmurą pyłu saharyjskiego. Największa na to szansa, będzie na wschodzie Polski.

Słońce chowające się w czasie zachodu za chmurą pyłu saharyjskiego w Polsce, 13 lipca 2021

Pył saharyjski mimo pogodnego nieba, ogranicza natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Aerozole mineralne redukują promieniowanie krótkofalowe o co najmniej kilka procent. Doskonale to widać na wczorajszych 13.07 pomiarach. Zwróćmy uwagę, że zmierzone promieniowanie (wykres niebieski) mimo pogodnego nieba (braku większego zachmurzenia), było niższe od tego, jakie powinno być o tej porze roku wskazywanego przez model (wykres czerwony).

Pył saharyjski redukuje promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi. Pomiary z rejonu Strzyżowa na Podkarpaciu, 14 lipca 2021. Dane: SolarAOT

Pogoda, pył saharyjski redukuje promieniowanie słoneczne w Polsce

Pył saharyjski do Polski dotarł z Algierii przez Morze Śródziemne i Bałkany. Aktualny transport pyłu saharyjskiego do Polski, to jeden z największych w ostatnich latach i to jeszcze w sezonie letnim.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!