| |
Zagrożenie!

Jan Szyszko: polska polityka leśna powinna być „wzorem dla całej Europy”

Konrad Tomaszewski przemawiał wczoraj 15.09 w Warszawie przy okazji odsłonięcia pomnika pierwszego dyrektora Lasów Państwowych. Nawiązał do bieżących wydarzeń, zwracając się do nieżyjącego dyrektora. "Spodziewałbym się, że Adam Loret powiedziałby nam „tak trzymać”. Nie wychodzimy poza ramy dozwolonej działalności. Meldowałem więc dziś Adamowi Loretowi, że nie zejdziemy z drogi, którą on wytyczył" - powiedział.

Groźba kar nałożenia na Polskę nie spowoduje wykonania poleceń Komisji Europejskiej w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Nie odejdziemy od obecnego sposobu gospodarowania lasami w okolicach Białowieży – zapowiedział Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Wystąpienie z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar okresowych w sprawie Puszczy Białowieskiej nie było inicjatywą pełnomocnika Komisji Europejskiej, tylko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na początku posiedzenia Komisja Europejska wnioskowała do Trybunału tylko o sprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwa publicznego, natomiast złożenie wniosku o nałożenie na Polskę kar okresowych było inicjatywą wiceprezesa Trybunału. "Wiceprezes sądu nawet nie sugerował, wręcz nakłaniał przedstawiciela Komisji Europejskiej, żeby zmienił oczekiwania przedstawione we wniosku"- mówił na antenie Polskiego Radia - Konrad Tomaszewski. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powiedział również, że wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości "stał się poniekąd stroną sporu, a nie obiektywnym arbitrem".

Interwencja straży leśnej. Foto: Lasy Państwowe

Lasy Białowieża

Przypomnijmy, pod koniec lipca Trybunał Sprawiedliwości wydał nakaz wstrzymania wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej. Wyjątkiem miały być działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Konrad Tomaszewski zapewnił, że Lasy Państwowe spełniają ten nakaz, a wszelkie prace związane są właśnie z bezpieczeństwem. W związku z tym Polska nie spodziewa się kar finansowych. „Stosujemy się do nakazu Trybunału, co uargumentowaliśmy, więc nie widzimy możliwości, aby Polska miała ponieść kary. „Jeśli Trybunał Sprawiedliwości podejmie decyzję o wstrzymaniu prac w Puszczy Białowieskiej, wówczas zostanie ona zamknięta .Poproszę nadleśniczych, żeby zamknęli dostęp ludzi do lasu, bo nie możemy godzić się na narażanie kogoś na śmierć, a w tym roku już mieliśmy kilkanaście przypadków, że od upadających drzew i to bez silnego wiatru, ginęli ludzie" - tłumaczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Komisja Europejska dostała cztery dni na złożenie nowej treści wniosku o zastosowania środka tymczasowego w postaci nałożenia na Polskę kar okresowych. Polska będzie miała tyle samo na odpowiedź.

Do sprawy odniósł się również obecny na uroczystości Minister Środowiska Jan Szyszko. Jego zdaniem polska polityka leśna powinna być „wzorem dla całej Europy”. Korzystamy z zasobów leśnych, te zasoby leśna tworzą miejsca pracy, służą człowiekowi - dodał minister.

Na temat obszaru leśnego w Polsce przeczytacie więcej tutaj


Komentarze
Stanisława Hołyszko

Jak chore to trzeba ciąć... bo wszystkie zginą... :(

16 wrzesień 2017 - 10:37
Odpowiedz