| |
Zagrożenie!
Huragan kosmiczny po raz pierwszy zaobserwowano w górnych warstwach atmosfery Ziemi. Analiza retrospektywna udowodniła jego istnienie

Huragan kosmiczny po raz pierwszy zaobserwowano w górnych warstwach atmosfery Ziemi. Analiza retrospektywna udowodniła jego istnienie

Huragan kosmiczny w górnych warstwach atmosfery Ziemi do tej pory był jedynie przypuszczeniem. Najnowsze badania udowodniły jego istnienie i rzuciły nowe światło na relacje między planetami a kosmosem. Po raz pierwszy w historii huragan kosmiczny w jonosferze zaobserwowały satelity w sierpniu 2014 roku, ale zjawisko to odkryto dopiero podczas retrospektywnej analizy, dokonanej przez naukowców z Uniwersytetu w Reading przy współudziale Uniwersytetu w Shandong w Chinach. Analiza ta pozwoliła na stworzenie trójwymiarowego obrazu szerokiej na 1000 km wirującej masy plazmy kilkaset kilometrów nad biegunem północnym. Na tej wysokości oczywiście nie może być opadów deszczu, ale zauważono „padające elektrony”. Pod wieloma względami huragan kosmiczny przypomina huragan znany z dolnej warstwy atmosfery na Ziemi.

Huragan kosmiczny po raz pierwszy zaobserwowany w górnych warstwach atmosfery Ziemi

Huragan kosmiczny na Ziemi w jonosferze, badanie, odkrycie zjawiska przez naukowców

„Do tej pory nie było pewne, czy w ogóle istniały huragany plazmy kosmicznej, więc udowodnienie tego za pomocą tak uderzającej obserwacji jest niewiarygodne” - powiedział profesor Mike Lockwood, naukowiec zajmujący się kosmosem z Uniwersytetu w Reading.

„Burze tropikalne wiążą się z ogromnymi ilościami energii, a te kosmiczne huragany muszą być tworzone przez niezwykle duży i szybki transfer energii słonecznego wiatru i naładowanych cząstek do górnych warstw atmosfery Ziemi. Plazma i pola magnetyczne w atmosferze planet istnieją w całym wszechświecie, więc odkrycia sugerują, że huragany kosmiczne powinny być zjawiskiem powszechnym” – dodał Lockwood.

Odkryty huragan kosmiczny nad Północnym Biegunem Ziemi w jonosferze

huragan kosmiczny w jonosferze odkryty na Biegunem Północnym Ziemi

Normalnie huragany występują w niższych warstwach atmosfery Ziemi nad ciepłymi zbiornikami wodnymi. Gdy ciepłe i wilgotne powietrze unosi się, tworzy obszar niskiego ciśnienia w pobliżu powierzchni, który zasysa otaczające powietrze, powodując niezwykle silne wiatry i tworząc chmury, które prowadzą do ulewnego deszczu.

Schemat powstawania huraganu kosmicznego w jonosferze - górnej warstwie atmosfery Ziemi

Odkryto huragan kosmiczny w jonosferze Ziemi, to górna warstwa atmosfery nad Biegunem Północnym

Huragany obserwowano również w niższych warstwach atmosfery Marsa, Jowisza i Saturna, podczas gdy ogromne tornada słoneczne obserwowano w atmosferze Słońca. Jednak istnienie kosmicznych huraganów w górnych warstwach atmosfery planet nie zostało wcześniej wykryte.

Huragan kosmiczny w jonosferze Ziemi obracał się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, miał wiele ramion spiralnych i trwał prawie osiem godzin, zanim stopniowo zanikł.

Zespół naukowców z Chin, USA, Norwegii i Wielkiej Brytanii wykorzystał obserwacje wykonane przez cztery satelity DMSP (Defence Meteorological Satellite Program) oraz trójwymiarowe modelowanie magnetosfery. Ich odkrycia zostały opublikowane w Nature Communications. Analiza obejmowała sprawdzenie spójności danych z satelitów, radarów i innych źródeł oraz stworzenie pełnego obrazu tego, co się wydarzyło, a także upewnienie się, że zostały zrozumiane związane z tym mechanizmy. Co ciekawe, huragan kosmiczny wystąpił w okresie niskiej aktywności geomagnetycznej, a to sugeruje, że może on być bardziej powszechny w naszym Układzie Słonecznym i poza nim.

DobraPogoda24, Nature Communications


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!