| |
Zagrożenie!
Energia ze Słońca coraz popularniejsza w Polsce. Znajdziemy się na 4 miejscu w UE pod względem inwestycji w fotowoltaikę?

Energia ze Słońca coraz popularniejsza w Polsce. Znajdziemy się na 4 miejscu w UE pod względem inwestycji w fotowoltaikę?

Na początku tego roku przewidywaliśmy, że rok 2019 będzie przełomowy pod względem popularności fotowoltaiki, czyli pozyskiwania energii elektrycznej ze Słońca. Ożywienie rynku obserwujemy już od 2016 roku, ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku nastąpi rekord pod względem liczby nowych instalacji.

Korzystny klimat dla fotowoltaiki w Polsce, a także unormowanie zmian prawnych sprawiają, że w tym roku możemy znaleźć się na 4 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Energii Odnawialnej.

energia słoneczna rekordowy rok fotowoltaiki w Polsce

-”Wartość rynku inwestycji przekroczy 3,5 mld zł, a łączne obroty, łącznie z wartością energii wytworzonej w 2019 roku przekroczą 4 mld zł. Wobec spadku obrotów na rynku biomasy i biopaliw, fotowoltaika już w br. stanie się wiodącym obszarem energetyki odnawialnej, a być może także w całej krajowej elektroenergetyce. Polska z nowymi mocami rzędu 1 GW, już w br. stanie się 4-tym krajem w UE (po przyspieszającej inwestycje Hiszpanii, Niemczech, Francji, ale przed Włochami) pod względem inwestycji w fotowoltaikę. To w dużej mierze zasługa finansowania bankowego. Dotyczy to zarówno finansowania prosumenckich - wspieranych także dotacjami RPO, jak i autoproducentów i farm fotowoltaicznych, także tych które zaczną sprzedawać energię na zasadach rynkowych”- informuje Grzegorz Wiśniewski - prezes Instytutu Energii Odnawialnej.

Klimat dla fotowoltaiki w Polsce

Przypomnijmy, średni strumień promieniowania słonecznego w 2018 roku na stacji w pobliżu Strzyżowa na Podkarpaciu wyniósł 138 W/m2, co jest wartością około 10% wyższa od średniej wieloletniej. Tylko nieco niższą wartość, bo 136 W/m2 odnotowano w Warszawie, gdzie usłonecznienie osiągnęło wartość 2090 godzin. Oznacza to, że tarcza słoneczna była widoczna podczas 43% czasu - informował na naszych łamach dr hab. Krzysztof Markowicz - właściciel stacji SolarAOT. Krótko mówiąc - w ostatnich latach zaobserwowaliśmy w Polsce wzrost liczby dni słonecznych w okresie letnim i jesiennym.

Zmiany prawne dla fotowoltaiki w Polsce

Pojawiły się w końcu korzystne zmiany prawne, które sprzyjają energii słonecznej. Zasadnicza zmiana, to znowelizowane w 2016 roku przepisy ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zawarto w niej szereg ułatwień dla osób fizycznych chcących produkować energię elektryczną w mikroinstalacjach. Dzięki temu, w przypadku instalacji do 40 kW nie musimy starać się o pozwolenie oraz inwestować w drogie akumulatory. Nadwyżki wyprodukowanej energii z okresu wiosenno-letniego przekażemy do zakładu energetycznego. W zimie, gdy instalacja będzie pracować mniej wydajnie, odzyskamy bezpłatnie przekazaną energię pomniejszoną o 20 (instalacja do 10 kW) lub 30 % (instalacje od 10, do 40 kW).

Takie zmiany ułatwiają zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej. W praktyce rozpoczyna się od sprawdzenia rocznego zużycia i zapotrzebowania energetycznego w gospodarstwie. Przykładowo, jeśli zużywamy rocznie około 3200 kWh, to należy zrobić instalację o mocy około 3,8, do 4 kW, aby zbilansowanie roczne wyszło niemal na 0. Wielkość instalacji może się w niektórych przypadkach nieznacznie różnić, gdyż będzie to wynikać z mniej korzystnej konstrukcji dachu, usytuowania domu ( azymutu i częściowego zacienienia) oraz kąta padania promieni słonecznych. W takich przypadkach instalacje zazwyczaj są o większej mocy o ile pozwala na to powierzchnia dostępnego dachu.

Do korzystnych przepisów dodano także zapis o tym, że zakład energetyczny ma nie tylko obowiązek odbioru nadwyżek wyprodukowanej energii, ale także do poniesienia kosztów przyłączenia i instalacji licznika dwukierunkowego zliczającego przepływ prądu w obu kierunkach. Oznacza, to, że przy dobrze zaprojektowanej instalacji zostają nam do płacenia tylko koszty stałe i abonament u danego operatora, plus ewentualnie niewielki koszt za dobranie brakującej liczby kWh, w przypadku mniej korzystnego usytuowania instalacji fotowoltaicznej (najkorzystniej na południowej połaci dachu bez zacienienia).

Kolejną dobrą zmianą jest nie przedłużenie przez Komisję Europejską obowiązujących ceł antydumpingowych na chińskie produkty fotowoltaiczne. O taką decyzję zabiegał europejski sektor energii odnawialnej. Spór dotyczący paneli słonecznych był najpoważniejszym konfliktem w relacjach Unii z Chinami w ostatnich latach. Bruksela zarzucała władzom w Pekinie, że sprzedają panele poniżej kosztów produkcji i zalewają nimi unijny rynek. W 2012 roku Unia Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Państwu Środka, a rok później nałożyła pierwsze cła. Istnieje zatem spora szansa na dalszy spadek cen technologii fotowoltaicznej.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r., od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu. Przykładowo, decydujemy się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w lutym 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 20 000 zł. Dzięki ustawie możemy odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 3 600 zł (18% z 20 000 zł).

Rekordowy rok fotowoltaiki - VII edycja raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce"

Podczas dzisiejszej prezentacji raportu, Prezes Instytutu Energii Odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski podkreślił, że Polska należy do europejskiej czołówki pod względem dynamiki wykorzystania energii słonecznej w energetyce. Dodał, że na koniec ubiegłego roku Polska zajęła 9 miejsce w Unii pod względem zainstalowanych mocy, a w tym roku ma szansę zająć 4 miejsce.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz dodała, że Polaków do fotowoltaiki zachęca między innymi obowiązująca od początku roku ulga podatkowa na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Minister podkreśliła, że widząc zainteresowanie klientów, banki wprowadziły do swojej oferty atrakcyjnie oprocentowane kredyty na zakup instalacji fotowoltaicznych. Emilewicz przypomniała, że dziś 18.06 rząd przyjął program wsparcia dla przemysłów energochłonnych.


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!