| |
Zagrożenie!
Noworoczne fajerwerki spowodowały miejscami gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Noworoczne fajerwerki spowodowały miejscami gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Tradycyjnie w noc sylwestrową, szczególnie w czasie powitania Nowego Roku, Polacy tłumnie odpalają dziesiątki tysięcy fajerwerków. Powstaje wtedy nie tylko uciążliwy hałas, ale również nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza, notowany w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W okolicach północy, stacje pomiarowe rejestrują miejscami gwałtowny wzrost emisji aerozoli z fajerwerków. - W zależności od warunków meteorologicznych obserwujemy większy lub mniejszy wzrost koncentracji zanieczyszczeń. Tym razem warunki sprzyjały znacznym wzrostom poziomu cząstek - informuje dr hab. Krzysztof Markowicz.

Odpalanie fajerwerków powoduje w Polsce nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza

Sylwestrowe fajerwerki spowodowały nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Na przedstawionych wykresach widoczny jest około 100% wzrost koncentracji aerozoli około północy w Warszawie (na Ochocie)

Fajerwerki odpalane w Sylwestra i Nowy Rok powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Drugi wykres pokazuje porównanie wyników pomiarów współczynnika rozpraszania światła i koncentracji sadzy z Warszawy i ze stacji tła na Podkarpaciu (okolice Strzyżowa)

Wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce przez sylwestrowe i noworoczne fajerwerki

W przypadku stacji na Podkarpaciu niewidoczny jest żaden wzrost o północy. Natomiast w Warszawie współczynnik rozpraszania wzrasta 3 krotnie, zaś koncentracja sadzy rośnie niecałe 2 razy. Wynika z tego, że emitowane o północy zanieczyszczenia mają relatywnie mały udział cząstek silnie absorbujących. Ponadto po upływie około 30 minut poziom zanieczyszczeń powrócił do wartości początkowych.

Chwilowy wzrost zanieczyszczenia powietrza związany z odpalaniem fajerwerków odnotowano również na państwowych stacjach GIOŚ.

Na wykresie dane z Raciborza z wyraźnym skokiem średniej koncentracji pyłu zawieszonego PM10 po północy, 1 stycznia 2021

Fajerwerki wzrost zanieczyszczenia powietrza w Polsce, noc sylwestrowa, dane z Raciborza

Zobacz również skutki odpalania fajerwerków w Rzymie.

DobraPogoda24, SolarAOT, GIOŚ


Komentarze
Rycho

To jest właśnie żałosne. Ludzie wiedzą, że zanieczyszczenia powietrza rośnie, ale i tak nie zrezygnują z odpalania fajerwerków. Tak samo jak z palenia. To samo jest widoczne w innych krajach. W Indiach smog niemiłosierny, a i tak odpalają tysiące fajerwerków w święta religijne. Tradycja jest ważniejsza od zdrowego rozsądku.

02 styczeń 2021 - 08:24
Odpowiedz