| Szukaj |
Zagrożenie!

Wykryto duże stężenie metanu na południu Polski. Dane na mapie szokują. Znane jest źródło emisji

Dane z europejskiego satelity śledzącego stężenie metanu w całym profilu atmosfery szokują. Na obszarze południowej Polski wykryto duże stężenie tego cieplarnianego gazu. Pomiary zostały wykonane przez instrument Tropomi znajdujący się na pokładzie satelity Sentinel-5P. Metan to bardzo ważny gaz cieplarniany emitowany ze źródeł naturalnych, takich jak tereny podmokłe, a także z działalności człowieka, w tym rolnictwa, gospodarki ściekowej i produkcji paliw kopalnych. Jest na drugim miejscu po dwutlenku węgla najliczniej występującym antropogenicznym gazem cieplarnianym. W krótkiej perspektywie metan jest ponad 25 razy silniejszy w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze w porównaniu do CO2.

Wykryte duże stężenie metanu w pionowym profilu atmosfery w latach 2018-2020

Wykryto duże stężenie metanu w atmosferze na południu Polski, znane jest źródło emisji, marzec 2022

Naturalne emisje metanu będą się zwiększać z powodu ocieplenia klimatu i uwalnianiu tego gazu m.in. z Arktyki. Z kolei emisje antropogeniczne metanu dzięki pomiarom satelitarnym możemy śledzić, a później również ograniczać. To bardzo ważne, gdyż ulatniający się metan w sposób niezamierzony lub poprzez kontrolowane uwalnianie z procesów przemysłowych może znacznie wpłynąć na wzrost temperatury globalnej. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie polityki mającej na celu zmniejszenie emisji metanu jako jednego z czynników do walki ze zmianami klimatycznymi. Jest to szczególnie ważne, bo przypomnijmy, że ponad 100 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, którego celem jest ograniczenie emisji tego gazu o 30% do 2030 roku. Stało się to podczas COP26 w Glasgow w zeszłym roku.

Stężenie metanu w atmosferze w latach 2018-2020 w porównaniu do skali z normą. Dane: ESA

Duże zawartość metanu w atmosferze na południu Polski, nowe dane satelitarne, marzec 2022

Emisja metanu z wydobycia węgla

Dane pomiarowe jednoznacznie wskazują, że przemysł wydobycia węgla znacząco przyczynia się do globalnej emisji metanu i odpowiadał za około 33% wszystkich emisji metanu związanych z paliwami kopalnymi w latach 2008-2017. Gaz ten ulatnia się z podziemnych kopalni węgla przez systemy wentylacyjne, które zapewniają przepływ świeżego powietrza pod ziemią w celu ograniczania dużego stężenia gazów, takich jak metan, a także pomagają regulować temperaturę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Metan z powietrza wentylacyjnego ostatecznie zostaje uwolniony do atmosfery, działając w ten sposób jako źródło metanu niezorganizowanego. Największe stężenia metanu koncentruje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na zachód od Krakowa, czyli wybitnym regionie górniczym zdominowanym przez skupisko podziemnych kopalń węgla w Polsce. Według Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, 10 największych kopalń węgla kamiennego emitujących metan w Europie znajduje się w Polsce. Łącznie w 2020 roku kopalnie te wypuściły do atmosfery około 282,3 tys. ton metanu.

Rejony Europy z dużą emisją metanu do atmosfery. Największe emisji są na Górnym Śląsku. Dane: ESA

Duże emisje metanu do atmosfery w Europie, pomiary satelitarne, prace badawcze marzec 2022

Dzięki obserwacjom metanu z satelity Copernicus Sentinel-5P możemy teraz obserwować regiony o podwyższonych stężeniach metanu z silnych źródeł punktowych na całym świecie. Obserwacje satelitarne są potężnym narzędziem do poprawy szacunków natężenia emisji i obserwowania, jak zmieniają się one w czasie. Ponadto satelita wykrywa nieznane wcześniej nowe źródła emisji. Informacje te będą cennym uzupełnieniem prac organów regulacyjnych nad wdrażaniem szybko działających środków ograniczających, które mogą mieć znaczący i niemal natychmiastowy wpływ na ograniczenie takich emisji metanu w najbliższej przyszłości.

DobraPogoda24.pl

Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!
Wyślij komentarz