| |
Zagrożenie!
Wykryto duże stężenie metanu na południu Polski. Dane na mapie szokują. Znane jest źródło emisji

Wykryto duże stężenie metanu na południu Polski. Dane na mapie szokują. Znane jest źródło emisji

Dane z europejskiego satelity śledzącego stężenie metanu w całym profilu atmosfery szokują. Na obszarze południowej Polski wykryto duże stężenie tego cieplarnianego gazu. Pomiary zostały wykonane przez instrument Tropomi znajdujący się na pokładzie satelity Sentinel-5P. Metan to bardzo ważny gaz cieplarniany emitowany ze źródeł naturalnych, takich jak tereny podmokłe, a także z działalności człowieka, w tym rolnictwa, gospodarki ściekowej i produkcji paliw kopalnych. Jest na drugim miejscu po dwutlenku węgla najliczniej występującym antropogenicznym gazem cieplarnianym. W krótkiej perspektywie metan jest ponad 25 razy silniejszy w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze w porównaniu do CO2.

Wykryte duże stężenie metanu w pionowym profilu atmosfery w latach 2018-2020

Wykryto duże stężenie metanu w atmosferze na południu Polski, znane jest źródło emisji, marzec 2022

Naturalne emisje metanu będą się zwiększać z powodu ocieplenia klimatu i uwalnianiu tego gazu m.in. z Arktyki. Z kolei emisje antropogeniczne metanu dzięki pomiarom satelitarnym możemy śledzić, a później również ograniczać. To bardzo ważne, gdyż ulatniający się metan w sposób niezamierzony lub poprzez kontrolowane uwalnianie z procesów przemysłowych może znacznie wpłynąć na wzrost temperatury globalnej. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie polityki mającej na celu zmniejszenie emisji metanu jako jednego z czynników do walki ze zmianami klimatycznymi. Jest to szczególnie ważne, bo przypomnijmy, że ponad 100 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, którego celem jest ograniczenie emisji tego gazu o 30% do 2030 roku. Stało się to podczas COP26 w Glasgow w zeszłym roku.

Stężenie metanu w atmosferze w latach 2018-2020 w porównaniu do skali z normą. Dane: ESA

Duże zawartość metanu w atmosferze na południu Polski, nowe dane satelitarne, marzec 2022

Emisja metanu z wydobycia węgla

Dane pomiarowe jednoznacznie wskazują, że przemysł wydobycia węgla znacząco przyczynia się do globalnej emisji metanu i odpowiadał za około 33% wszystkich emisji metanu związanych z paliwami kopalnymi w latach 2008-2017. Gaz ten ulatnia się z podziemnych kopalni węgla przez systemy wentylacyjne, które zapewniają przepływ świeżego powietrza pod ziemią w celu ograniczania dużego stężenia gazów, takich jak metan, a także pomagają regulować temperaturę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Metan z powietrza wentylacyjnego ostatecznie zostaje uwolniony do atmosfery, działając w ten sposób jako źródło metanu niezorganizowanego. Największe stężenia metanu koncentruje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na zachód od Krakowa, czyli wybitnym regionie górniczym zdominowanym przez skupisko podziemnych kopalń węgla w Polsce. Według Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, 10 największych kopalń węgla kamiennego emitujących metan w Europie znajduje się w Polsce. Łącznie w 2020 roku kopalnie te wypuściły do atmosfery około 282,3 tys. ton metanu.

Rejony Europy z dużą emisją metanu do atmosfery. Największe emisji są na Górnym Śląsku. Dane: ESA

Duże emisje metanu do atmosfery w Europie, pomiary satelitarne, prace badawcze marzec 2022

Dzięki obserwacjom metanu z satelity Copernicus Sentinel-5P możemy teraz obserwować regiony o podwyższonych stężeniach metanu z silnych źródeł punktowych na całym świecie. Obserwacje satelitarne są potężnym narzędziem do poprawy szacunków natężenia emisji i obserwowania, jak zmieniają się one w czasie. Ponadto satelita wykrywa nieznane wcześniej nowe źródła emisji. Informacje te będą cennym uzupełnieniem prac organów regulacyjnych nad wdrażaniem szybko działających środków ograniczających, które mogą mieć znaczący i niemal natychmiastowy wpływ na ograniczenie takich emisji metanu w najbliższej przyszłości.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!