| |
Zagrożenie!
Co się stanie, gdy stopi się cały lód w Arktyce?

Co się stanie, gdy stopi się cały lód w Arktyce?

Arktyka, to region naszej Ziemi, gdzie zmiany klimatyczne postępują najszybciej. To właśnie tutaj średnia temperatura rośnie najbardziej. Nasuwa się pytanie, co się stanie, gdy cały lód w Arktyce ulegnie stopnieniu? Dane naukowe są jednoznaczne, utrata lodu spowodowana globalnym ociepleniem w Arktyce napędza błędne koło, prowadzące do jeszcze większej utraty lodu morskiego z uwagi na czekające nas sprzężenia zwrotne. Z uwagi na to, że Ziemia nadal się nagrzewa z powodu emisji gazów cieplarnianych, spodziewamy się w niezbyt odległej przyszłości, całkowitej utraty lodu morskiego w Arktyce w czasie lata.

Najnowsze badania wskazują, że utrata lodu spowoduje znaczne dodatkowe ocieplenie, które będzie odczuwalne na całej planecie. Arktyczny lód morski jest kluczowym składnikiem klimatu Ziemi. Sama obecność jego jasnej powierzchni powoduje, że lód ten łagodzi globalne ocieplenie. Większość powierzchni pochłania wpadające światło słoneczne, a następnie oddaje tę energię w postaci ciepła, które jest łatwo absorbowane przez gazy cieplarniane w atmosferze. Zatem wraz ze wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w powietrzu, więcej ciepła emitowanego przez Ziemię jest pochłaniane, co powoduje globalne ocieplenie i zmianę klimatu.

Z drugiej strony lód odbija światło słoneczne bezpośrednio z powrotem w przestrzeń. Gazy cieplarniane nie pochłaniają światła słonecznego - niezależnie od tego, czy pochodzi ono bezpośrednio ze Słońca, czy odbija się od jasnej powierzchni. W ten sposób lód faktycznie zapobiega wpływowi części światła słonecznego docierającego do Ziemi na ocieplenie planety.

Utrata lodu w Arktyce wpłynie na klimat globalnie. Ilustracja pokazuje, jak lód morski o wysokim albedo odbija światło słoneczne z powrotem w kosmos. W tym samym czasie ciemna woda oceaniczna pochłania to światło słoneczne, zamieniając je w ciepło. Dane: NASA 

Utrata lodu w Arktyce, kiedy nastąpi, prognozy, zmiana klimatu

Jeśli globalne masy lodu kurczą się, to ulega zmianie ilość światła słonecznego padającego na powierzchnię Ziemi. Zdecydowanie mniej wtedy jest odbijane z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Zmniejszająca się pokrywa lodowa w Arktyce odsłania więcej ciemniejszej wody oceanicznej, która z kolei pochłania więcej energii. Proces ten nazywamy sprzężeniem zwrotnym albedo. To jak noszenie białych lub czarnych ubrań latem. Jeśli nosisz ciemne ubrania, łatwiej się nagrzewasz.

Prognozy dotyczące zmiany klimatu uwzględniają oczywiście albedo. Do tej pory jednak nie było sposobu na oddzielenie jej bezpośrednich skutków. Analizując liczne scenariusze klimatyczne za pomocą modeli komputerowych, zespół badawczy był w stanie określić ilościowo wpływ utraty lodu na globalne ocieplenie.

Najbardziej optymistycznym argumentem przemawiającym obecnie za zmianami klimatycznymi jest to, że utrzymujemy wzrost globalnych temperatur tylko o 1,5 ° C w stosunku do czasów przedindustrialnych. Jednak według tego badania, nawet jeśli nam się powiedzie, utrata lodu morskiego w Arktyce w lecie spowoduje, że globalne ocieplenie przekroczy ten cel o dodatkowe 0,2 ° C.

Minimalny zasięg lodu morskiego w Arktyce. Dane: NSIDC

Zasięg lodu morskiego w Arktyce, kiedy całkowicie stopi się lód w Arktyce

Gdy uwzględni się również utratę pokrywy lodowej Grenlandii, lodowców górskich i pokrywy lodowej Antarktydy Zachodniej, dodatkowy wzrost temperatury podwoi się do 0,4 ° C. Pamiętajmy, że w bilansie globalnym każda zmiana o 0,1 st. C. ocieplenia ma znaczenie dla naszego klimatu, bo w skali regionalnej wzrost temperatury będzie znacznie bardziej ekstremalny. Na przykład w niektórych częściach Arktyki i Antarktydy temperatury wzrosłyby nawet o 4,5 ° C. Krótko mówiąc, procesy, które normalnie by zajęły setki, a nawet tysiące lat, teraz mogą się dokonać w ciągu kilku dekad.

Prognozy pokazują, że całkowicie wolne od lodu lata w Arktyce staną się regularnym zjawiskiem dopiero pod koniec tego wieku. Jednak zasięg lodu morskiego w Arktyce już się zdecydowanie zmniejsza. Przypomnijmy, w tym roku letni minimalny zasięg lodu morskiego w Arktyce znalazł się na 2 miejscu w całej historii pomiarów.

Opierając się na dotychczasowych stratach i przyszłych prognozach ocieplenia, można oszacować, że arktyczne lato wolne od lodu morskiego może nastąpić za około 15 lat!

DobraPogoda24, Nature


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!