| |
Zagrożenie!
Skażenie promieniotwórcze w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Sieć Państwowej Agencji Atomistyki na wschodzie kraju zostanie rozbudowana o 15 stacji wczesnego wykrywania

Skażenie promieniotwórcze w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Sieć Państwowej Agencji Atomistyki na wschodzie kraju zostanie rozbudowana o 15 stacji wczesnego wykrywania

W tym roku sporo mówiło się na temat rzekomej „radioaktywnej chmury” zmierzającej nad Polskę z Ukrainy lub Rosji. Polacy są bardzo wyczuleni na takie wiadomości po złych doświadczeniach, gdy z opóźnieniem na światło dzienne wychodziły informacje o wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wszystko wskazuje na to, że potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej, bo Państwowa Agencja Atomistyki planuje rozbudowę sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Odpowiednie listy intencyjne w obecności Ministra Klimatu - Michała Kurtyki oraz Ministra Środowiska - Michała Wosia podpisano z wojewodami w ramach porozumienia ramowego z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Nowe stacje wczesnego wykrywania skażenia promieniotwórczego na wschodzie Polski. Foto: PAA

Nowe stacje wczesnego wykrywania skażenia promieniotwórczego w Polsce monitoring radiacyjny on line

Na zdjęciu stacja PMS w Rzeszowie, zainstalowana w drugiej połowie lipca 2019 roku. Nowe stacje tego typu zostaną zainstalowane na wschodzie Polski. Posiadają one czułe detektory spektrometryczne rejestrujące widmo promieniowania gamma w zakresie, od 35 do 3000 keV (celem wykrycia niskiego i wysokiego zakresu mocy dawki) oraz dwa liczniki Geigera-Mullera. Dodatkowo zawierają przyrządy do pomiarów meteorologicznych.

- Nowe stacje wzmocnią system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną. Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych za wschodnią granicą Polski. Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań zaradczych - informuje PAA.

Aktualnie sieć PAA na wschodzie Polski liczy 6 stacji. Po zainstalowaniu nowych 15 stacji, sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń radiologicznych na ścianie wschodniej będzie liczyć 19 stacji. Lokalizacja 13 dodatkowych stacji zostanie wskazana po przeprowadzaniu niezbędnych analiz, w tym ukształtowania terenu, otoczenia przyrodniczego, urbanistycznego jak również dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto zaplanowano wymianę dwóch stacji starego typu na nowe. Rozbudowa sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Pomiar promieniowania gamma w Sanoku w ciągu ostatniej doby. Sytuacja jest w normie

Stacje monitoringu skażenia promieniotwórczego w Polsce dane on line na żywo

Przypomnijmy, stacje PAA monitorują poziom promieniowania jonizującego na terenie całego kraju przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki nim precyzyjnie dowiemy się o skażeniu, jeśli takie napłynie. Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić on-line na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

DobraPogoda24, PAA


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!