| |
Zagrożenie!
Drogowcy (GDDKiA) zapewniają, że są gotowi do zmierzenia się z zimą

Drogowcy (GDDKiA) zapewniają, że są gotowi do zmierzenia się z zimą

W tym sezonie drogowcy jeszcze nie musieli wyjeżdżać na drogi, aby utrzymać ich przejezdność, aczkolwiek zdarzały się lata, gdy zima o tej porze roku potrafiła zaatakować. Przykładem może być sytuacja sprzed 10 lat, gdy 13-14 października 2009 roku, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju mieliśmy jeden z najwcześniejszych silnych zimowych akcentów.

Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tym jesienno - zimowym sezonie kilka tysięcy osób będzie odpowiedzialnych za zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg krajowych. Do ich dyspozycji będzie około 2400 pojazdów, m.in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 289 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 436 tys. ton.

GDDKiA jest odpowiedzialna za utrzymanie prawie 17 700 km dróg krajowych, a jeśli uwzględnimy dodatkowe jezdnie, np. drogi serwisowe, to jest to już blisko 20 000 km. Dyżury będą prowadzone w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Prace będą realizowane przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.

W sezonie 2019/2020 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

- 490 tys. ton soli drogowej

- 2,4 tys. ton chlorku wapnia

- 47 tys. ton materiałów uszorstniających

Zima drogowcy standardy utrzymania odśnieżania dróg

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2019/2020 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:

- W standardzie I - około 4,7 tys. km. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

- W standardzie II - około 11 tys. km. W tym przypadku jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

- W standardzie III - około 1,8 tys. km. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

Drogi standardy odśnieżania GDDKiA

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!