| |
Zagrożenie!
Bardzo niski poziom wody w rzekach. Rekordy minimum odnotowano na 8 wodowskazach

Bardzo niski poziom wody w rzekach. Rekordy minimum odnotowano na 8 wodowskazach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że z powodu długotrwałego okresu niekorzystnych warunków meteorologicznych na znacznym obszarze kraju w rzekach utrzymuje się niski stan wód. W 136 miejscach na wodowskazach notuje się stan poniżej średniego z wielolecia.

Niski poziom wody Wisły w Warszawie w czasie historycznego minimum w 2015 roku. Foto: Bil Piotr LysosTarcho

Rekordowo niski stan wody Wisły w Warszawie

Absolutne minimum odnotowano na ośmiu stacjach, znajdujących się w dorzeczu Wisły. Na samej Wiśle rekordowo niskie stany wody nie zostały jeszcze osiągnięte. Rekordy zanotowano na wodowskazach w Kamesznicy, Rudze, Ludźmierzu, Łabowie, Uściach Gorlickich, Rudzie Jastkowskiej, Lubartowie i Kośminie. Z kolei w Warszawie poziom Wisły jest o 14 cm wyższy od przyjętego absolutnego minimum wynoszącego 26 cm z 2015 roku. Według przewidywań, w ciągu najbliższych dni nie spadnie poniżej 40 cm.

Wyjaśniła się kwestia warszawskiego rekordu, gdyż IMGW informuje, że na Wiśle do listopada 2017r. istniała stacja wodowskazowa zlokalizowana w Porcie Praskim - „Warszawa-Port”, na której najniższy stan wody zanotowano w sierpniu 2015r. Stan wody wynosił wtedy 40 cm, a przepływ wody wyliczony z krzywej przepływu 167 m3/s. Obecnie stacja wodowskazowa na tym odcinku Wisły przeniesiona jest w okolice Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i nosi nazwę „Warszawa-Bulwary”. Minimalny stan wody odnotowany w Porcie Praskim (40 cm) odpowiada 26 cm w obecnej lokalizacji stacji.

Niski poziom wody w rzekach

-Z niskimi stanami wody wiążą się także niskie wartości przepływu na rzekach. Obecnie w wielu miejscach obserwujemy niżówkę hydrologiczną, czyli sytuację gdy przepływy spadają poniżej przyjętego poziomu granicznego, który w tym przypadku określony jest przez średni niski przepływ z wielolecia (SNQ). Nadal, na 105 stacjach wodowskazowych w Polsce notowany jest przepływ poniżej przepływu średniego niskiego (SNQ), a na 3 stacjach przepływ spadł nawet poniżej NNQ. Aktualnie największe obniżenie się przepływu wody w rzekach poniżej SNQ obserwuje się w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i lubuskim- informuje IMGW.

Prognozy pogody nie są korzystne. Przewidywane do końca lipca przelotne opady deszczu, nie doprowadzą do podniesienia stanu wód.

Wstępnie prognozowana suma opadów do końca lipca

Mapa prognoza opadów lipiec

Już teraz w wielu miejscach Polski jest susza rolnicza, a spodziewane jest dalsze pogarszanie się sytuacji, co może wpływać na indywidualne i komunalne ujęcia wody. Pomiary na wodowskazach IMGW możecie śledzić na stronach monitora.


Komentarze
Ben Wwa

Nie wiem, dlaczego przeniesiono stację z Portu Praskiego na Bulwary. W ten sposób zerwano ciągłość pomiarów.

24 lipiec 2019 - 07:56
Odpowiedz