| |
Zagrożenie!
Sprawdź, czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią. Dobiegają końca prace aktualizacyjne nad mapami ryzyka w Polsce

Sprawdź, czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią. Dobiegają końca prace aktualizacyjne nad mapami ryzyka w Polsce

W cyklach 6 letnich zgodnie z Dyrektywą Powodziową są aktualizowane dokumenty planistyczne, w tym mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w Polsce. Pierwsze dane znajdziemy na mapie WORP.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego wyznacza obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Mapy te zostały wykonane w oparciu o dane dotyczące hydrografii, topografii terenu oraz jego zagospodarowania. Uwzględniają opis powodzi historycznych, które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, a także ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w przyszłości. Dodatkowo zawierają prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego w rejonie pogranicza Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej w pobliżu Wisły. Mapa WORP

Mapy ryzyka powodziowego w Polsce

Na podstawie tych map powstają w kolejnych dokumentach precyzyjniejsze mapy z zasięgiem obszarów zagrożonych powodzią, w tym zawierające takie dane jak: zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, głębokość, rzędne zwierciadła oraz kierunki i prędkości przepływu wody, wielkości strat powodziowych, liczba ludności oraz obiekty zagrożone zalaniem. Dopiero te dokumenty są podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego w rejonie Leżajska na Podkarpaciu. Mapa WORP

Mapy ryzyka powodziowego w Polsce. Sprawdź, czy mieszkasz na terenie zagrożonym

IMGW-PIB wraz partnerami z Arcadis i MGGP wkracza właśnie w ostatni etap prac nad projektem dotyczącym przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). To jeden z najważniejszych projektów jakie są realizowane w Instytucie od 2017 roku. Jego wykonanie powierzono Centrom Modelowania Powodziowego i Suszy IMGW-PIB, przy wsparciu innych komórek organizacyjnych IMGW-PIB na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

-Mapy stanowią ważne źródło informacji dla mieszkańców i administracji na danym obszarze przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Mogą też być wsparciem w procesie wprowadzenia normatywów, określających zasady ubezpieczenia ludzi i majątku trwałego na terenach zagrożonych powodzią. Każdy z mieszkańców Polski może sprawdzić, czy obszar jaki zamieszkuje zagrożony jest powodzią- czytamy w publikacji IMGW.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego publikowane są na stronie systemu ISOK.

DobraPogoda24, IMGW


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!