| |
Zagrożenie!
Zmiany klimatyczne. W Afryce odkryto duże źródło emisji metanu

Zmiany klimatyczne. W Afryce odkryto duże źródło emisji metanu

Rosnąca emisja gazów cieplarnianych, to główny powód postępującego globalnego ocieplenia. Najważniejszym sprawcą wzrostu temperatury jest CO2, ale nie możemy zapominać o innym gazie, takim jak metan CH4, który przy rosnącym stężeniu ma również wpływ na ocieplenie klimatu.

Emisja metanu jest problematyczna, bowiem nawet po kilkunastu latach, gdy dojdzie do jego utlenienia, to produktem tej reakcji będzie CO2, który pozostanie w atmosferze o wiele dłużej.

Stężenie metanu w Afryce z zaznaczonym regionem, w którym w ostatnich latach doszło do znacznego jego wzrostu. Dane: Copernicus / ESA

Klimat. Gazy cieplarniane dwutlenek węgla metan

W tym wieku zanotowano znaczny wzrost udziału metanu w atmosferze. Ostatnie wyniki badań wskazują jedną z przyczyn takiego stanu. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu (Wielka Brytania), twierdzą, że za duży skok emisji metanu odpowiadają mokradła Sudanu Południowego. Region ten został zalany przez przypływ wody z jezior wschodnioafrykańskich, w tym Viktorii. Na tych podmokłych terenach doszło do wzrostu emisji CH4. Była to znaczna emisja, bo przełożyła się na globalny wzrost udziału metanu w atmosferze. Niewykluczone, że w latach 2010-2016 nawet 1/3 wzrostu metanu pochodziła z całej wschodniej Afryki.

Wzrost stężenia metanu

-„W tym regionie nie ma zbyt wielu stacji naziemnych, które mogłyby udowodnić lub obalić nasze wyniki, ale posiadamy dane satelitarne, które ze sobą łączymy”- powiedział prof. Paul Palmer - cytowany przez BBC.

Metan podobnie jak dwutlenek węgla zwiększa swoje stężenie w atmosferze. W minionych dziesięcioleciach nie był to jednak wzrost stały. Na początku 2000 roku ilość metanu nawet ustabilizowała się na jakiś czas. Później koncentracja znacznie skoczyła około 2007 roku, a dalszy wzrost odnotowano w 2014 roku. Stężenie metanu w atmosferze obecnie gwałtownie rośnie i wynosi już 1,860 części na miliard objętości.

Środowisko naukowe debatuje na temat prawdopodobnych źródeł, przy czym niewątpliwie emisje z działalności człowieka, takiej jak rolnictwo i zużycie paliw kopalnych, mają duży udział we wzrośnie stężenia metanu.

Grupa naukowców z Edynburga korzystała z danych japońskiego satelity GOSAT będącego częścią ESA. Umożliwia on obserwowanie gazów cieplarnianych nad torfowiskami i mokradłami m.in. w Afryce. Dodatkowe obserwacje temperatury powierzchni ziemi potwierdziły pogląd, że gleby w regionie Sudanu Południowego stały się bardziej wilgotne. Wyniki badań opublikowano dziś 11.12 w czasopiśmie Atmospheric Chemistry and Physics.

DobraPogoda24, BBC, ACP


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!