| |
Zagrożenie!
Katastrofa ekologiczna na rzece Odra. Tysiące śniętych ryb. Zanieczyszczony również San. Kto za tym stoi?

Katastrofa ekologiczna na rzece Odra. Tysiące śniętych ryb. Zanieczyszczony również San. Kto za tym stoi?

Możemy mówić o katastrofie ekologicznej na rzece Odra, co najmniej w województwie lubuskim i dolnośląskim. Eksperci nadal badają, dlaczego doszło do masowego śnięcia ryb i skażenia wody. Do tej pory wyłowiono kilkadziesiąt ton martwych ryb. Zanieczyszczenie odkryto również na rzece San w miejscowości Kuńkowce na Podkarpaciu. Na miejscu inspektorzy WIOŚ potwierdzili dostanie się do rzeki substancji smolistych.

Pobieranie próbek z zanieczyszczonego Sanu na Podkarpaciu. Foto: WIOŚ Rzeszów

Katastrofa ekologiczna na rzece Odra, tysiące martwych ryb, zanieczyszczony również San, sierpień 2022

Zanieczyszczenie Sanu na Podkarpaciu

We wtorek 9 sierpnia do WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu wpłynęło zgłoszenie zanieczyszczenia koryta rzeki San w miejscowości Kuńkowce. Na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ, którzy stwierdzili miejscowe zanieczyszczenie brzegu rzeki San substancją smolistą. Zostały pobrane próbki gruntu w celu przeprowadzania niezbędnych badań. Do analizy pobrano również próbki wody rzeki San powyżej oraz poniżej miejsca zanieczyszczenia.

Substancja smolista wpływająca do rzeki San, 9 sierpnia 2022. Foto: WIOŚ Rzeszów

Zaniczyszczenie rzeki Odra i San, pobranie próbek i analiza, sierpień 2022

W toku czynności przeprowadzonych wspólnie z pracownikami Nadzoru Wodnego w Przemyślu PGW WP ustalono, że substancja wypływała ze zbiorników ze smołą zlokalizowanych na terenie zakładu przetwórstwa drzewnego znajdującego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Pobrane zostały również do analizy próbki gruntu z terenu zakładu.

Działania służb w rejonie dostawania się zanieczyszczeń do rzeki San w miejscowości Kuńkowce. Foto: WIOŚ Rzeszów

Zanieczyszczenie rzeki San smołą, badania WIOŚ, 9 sieprnia 2022

Dalsze działania prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami PSP w Przemyślu oraz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Stwierdzono brak konieczności zabezpieczenia wód rzeki San przed dalszym rozprzestrzeniam się zanieczyszczeń. Trwają dalsze działania kontrolne WIOŚ oraz analizy pobranych próbek.

Katastrofa ekologiczna na rzece Odra

Znacznie gorsza sytuacja panuje na Odrze w województwie dolnośląskim i lubuskim. Specjaliści z wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska badają, dlaczego w Odrze doszło do masowego śnięcia ryb. W obserwacje wód Odry wykorzystano również bezzałogowe statki powietrzne. W próbkach wody zbadanych w Centralnym Laboratorium Badawczym stwierdzono podwyższone pH, natlenienie i przewodność. W Odrze na terenie żadnego z województw nie występuje już mezytylen, o którym donoszono wcześniej. Nadal trwa wyławianie śniętych ryb z Odry w okolicach Cigacic i Głogowa. Proces ten zakończono wcześniej w okolicach Oławy, gdzie zebrano aż pięć ton martwych ryb.

Zatruta Odra i padające ryby, 9 sierpnia 2022

Katastrofie ekologicznej na Odrze sprzyja niski stan wody i wysoka temperatura. W takich warunkach spływające ścieki lub szamba powodują szybko ogromne szkody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w środowisku w związku z pogorszeniem jakości wody i spowodowaniem zniszczenia w świecie zwierząt w znacznych rozmiarach.

Skutki katastrofy ekologicznej na Odrze w rejonie miejscowości Krosno Odrzańskie, 9 sierpnia 2022

Wody Polskie i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu apelują w komunikacie do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Do czasu wyjaśnienia przyczyn zjawiska nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze i przygotowywania z nich posiłków. Aktualnie wiadomo, że tysiące ryb uległy zatruciu wskutek zanieczyszczenia Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim. Do tej pory wyłowiono kilkadziesiąt ton martwych ryb. Kilka dni temu rzeka została zanieczyszczona na wysokości Oławy na Dolnym Śląsku. Woda stała się mętna i cuchnąca, a na powierzchni unoszą się tysiące śniętych ryb.

Tysiące śniętych ryb w skażonej Odrze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nadal bada, co było przyczyną masowego śnięcia ryb. Pod uwagę brane jest zarówno skażenie chemiczne, jak i przyczyny naturalne, czyli brak tlenu spowodowany upałami i niskim poziomem wody. Wędkarze są przekonani, że winny jest człowiek. Podejrzewają zatrucie chemiczne. Prawdopodobnie w piątek 12.08  odbędzie się w Zielonej Górze spotkanie nadodrzańskich kół Polskiego Związku Wędkarskiego w celu podjęcia działań mających doprowadzić sprawców zatrucia przed sąd.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!