| |
Zagrożenie!
W czasie „nabożeństwa” błagano rośliny o wybaczenie krzywd z powodu negatywnego wpływu człowieka na środowisko

W czasie „nabożeństwa” błagano rośliny o wybaczenie krzywd z powodu negatywnego wpływu człowieka na środowisko

Dbałość o naszą planetę jest i powinna być ważna dla każdego człowieka, ale są pewne granice absurdu, które nie powinniśmy przekraczać. Trudno w to uwierzyć, ale 17 września br. studenci z protestanckiego seminarium Union Theological w Nowym Jorku zorganizowali akcję na wzór „nabożeństwa”, w czasie którego prosili rośliny o wybaczenie krzywd spowodowanych przez działalność człowieka.

Nabożeństwo w kaplicy, które odbyło się w Union Seminary w Nowym Jorku, 17 września 2019 r. Foto: TT/Union

Modlitwa do roślin nabożeństwo ekologia

Studenci należą do grupy Earth First, protestującej przeciwko technologicznemu rozwojowi naszych cywilizacji, kosztem zasobów planety. Akcja została zorganizowana wraz z wykładającym w seminarium prof. Cláudio Carvalhaesem.

-„Dzisiaj w kaplicy spowiadaliśmy się z roślinami. Wspólnie modliliśmy się i wyrażaliśmy nasz smutek, żal, nadzieję i winę, ofiarowując je istotom, które nas utrzymują, a których daru zbyt często nie doceniamy”- napisali na TT Seminarium Union.

Komentarze skierowane do uczestników tej akcji były bardzo krytyczne. Na ogół dostrzeżono w niej pogańskie praktyki, a poza tym została wyśmiana, jako niedorzeczna. Również z punktu widzenia teologii nie pozostawiono na studentach suchej nitki. Zarzucono im bałwochwalstwo oraz nazywanie roślin „istotami”, a jest to sprzeczne, gdyż istota to ta, która ma świadomość.

Seminarium Union zostało założone w 1836 r., jako zakorzenione w protestantyzmie. Mimo to, szkoła informuje na swojej stronie internetowej, że starają się szkolić uczniów wszystkich religii w celu promowania sprawiedliwości społecznej.


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!