| |
Zagrożenie!
Coraz mniej stacji meteorologicznych na Ukrainie przesyła dane. Prognoza pogody w Polsce będzie mniej dokładna. To przez wojnę

Coraz mniej stacji meteorologicznych na Ukrainie przesyła dane. Prognoza pogody w Polsce będzie mniej dokładna. To przez wojnę

Z wielkim niepokojem śledzimy losy wojny na Ukrainie wywołanej przez bestialski atak Rosjan. Wojna będzie mieć swoje konsekwencje również w prognozach pogody, bo staną się mniej dokładne, zwłaszcza przy wpływie układów barycznych ze wschodu Europy. Obserwujemy ciągle spadającą liczbę stacji meteorologicznych na Ukrainie, które w normalnych warunkach przesyłają dane, czyli depesze synoptyczne z aktualnymi warunkami meteorologicznymi. W ciągu ostatniego miesiąca liczba tych stacji spadła aż o 50%. Będzie to mieć spore konsekwencje, gdyż prognozy pogody staną się mniej dokładne również w Polsce.

Coraz mniej danych pogodowych napływa z Ukrainy. Zdjęcie satelitarne z godziny 09:00, 2 marca 2022. Dane: Eumetsat

Coraz więcej stacji meteorologicznych na Ukrainie nie przekazuje danych do opracowania prognozy pogody, tu skutki wojny, marzec 2022

W każdym kraju na szczególna uwagę zasługują dane napływające ze stacji meteorologicznych pierwszego rzędu. To niezwykle cenne dane, które w specjalnych depeszach synoptycznych wysyłanych co godzinę trafiają do centralnej bazy ośrodków prognostycznych. Na podstawie tych danych są opracowywany modele numeryczne. Później tworzone są rzetelne prognozy pogody na całym świecie. Generalnie im więcej posiadamy dokładnych danych wejściowych, tym wyliczenia prognoz są bardziej wiarygodne. Na początku dostarczane są zwrotne globalne modele z danymi wejściowymi, a następnie są opracowywane jeszcze bardziej precyzyjne prognozy regionalne przez poszczególne ośrodki meteorologiczne w konkretnych krajach. Przykładowo, Niemcy działają na modelu ICON, Polacy na Aladinie, a Francuzi na Arome czy Arpege. Dobry synoptyk nie stosuje jednak tylko jednego modelu, a porównuje dane i wyliczenia z wielu modeli.

Liczba stacji meteorologicznych z przesłaną depeszą na Ukrainie, 1 lutego 2022. Dane: Ogimet

Prognoza pogody będzie gorszej jakości przez wojnę na Ukrainie

Jakość prognoz pogody spadnie, gdy danych wejściowych do opracowania prognoz numerycznych będzie mniej. Widzimy wyraźnie, że miesiąc temu 41 stacji meteorologicznych pierwszego rzędu przesłało depesze synoptyczne, w tym z Odessy, Czernihowa, Kijowa, Mariupola. W dniu wybuchu wojny, czyli 24 lutego, liczba przesłanych depesz spadła znacząco, bo do 29 stacji meteorologicznych. Do ataku Rosjan na Ukrainę odnoszą się także ukraińscy meteorolodzy w specjalnym nagraniu.

Liczba depesz synoptycznych przesłanych z Ukrainy w dniu wybuchy wojny, 24 lutego 2022

Jakość prognozy pogody w Polsce spadnie, przez wojnę na Ukrainie

Dziś już 7 dzień walk na terytorium Ukrainy. Liczba stacji meteorologicznych pracujących normalnie nadal spada. Ostatnie depesze synoptyczne nie zawierają już danych m.in. z Odessy, Mariupola, Charkowa, Kijowa i Żytomierza.

Liczba stacji z przesłaną depeszą synoptyczną z Ukrainy, 1 marca 2022

Wojna na Ukrainie wpłynie na jakość prognoz pogody, coraz więcej stacji nie przesyła danych z depeszami synoptycznymi

Przyczyną takiego stanu jest oczywiście wojna, czyli bezpośrednie ostrzelanie lub zbliżanie się wojsk rosyjskich w rejon stacji meteorologicznych, ale również przerwana łączność i ciągłe alarmy przeciwlotnicze itp. To wszystko wpływa na brak ciągłości pracy. Przykładem jest ostatnio Lwów. Dane z tej stacji spływają w sposób przerywany. Mimo, że stacja obecnie nadal pracuje, to depesze nie wszystkie docierają. Z wczoraj nie ma np. danych wieczornych podsumowujących maksymalne zanotowane wartości, ale w ciągu dnia inne depesze dotarły. Z tego powodu na jednej z map widnieje zanotowany 1 st. C. we wtorek 01.03.

Pomiary zanotowane na głównych stacjach pogodowych na Ukrainie w dniu wybuchu wojny, 24 lutego 2022

Pomiary pogodowe na Ukrainie w czasie wojny, luty i marzec 2022

Powyższe dane porównajmy do danych z wczoraj 01.03. Widać już znaczącą różnicę. Nie ma m.in. pomiarów z Mariupola, Kijowa, Charkowa, a także z południowej (poza Krymem) oraz częściowo centralnej części Ukrainy. Z innych regionów dane napływają jeszcze w miarę normalnie lub z przerwami, jak np. ze Lwowa.

Pomiary meteorologiczne na Ukrainie, zanotowane 1 marca 2022

Prognoza pogody będzie mniej dokładna przez wojnę na Ukrainie, porównanie pracujących stacji meteorologicznych, marzec 2022

Próżno również szukać danych pogodowych na ukraińskich radarach meteorologicznych. Obecnie praktycznie nad tym krajem nie można sprawdzić zasięgu i natężenia opadów. Kijowski radar meteorologiczny przestał działać już pierwszego dnia wojny. Aktualnie natężenie opadów i ich zasięg można jedynie sprawdzić na zachodzie i południowym zachodzie Ukrainy, ale to dzięki zasięgowi polskiego i rumuńskiego radaru. Coraz większy brak danych pogodowych z Ukrainy, będzie mieć wpływ również na jakość prognoz pogody w Polsce szczególnie w sytuacji, gdy na warunki atmosferyczne, będą wpływać układy baryczne znad wschodniej Europy. Niedoszacowane temperatury, opady, czy wielkość zachmurzenia w polskich prognozach może być jednym z aspektów wojny na Ukrainie.

DobraPogoda24.pl


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!