| |
Zagrożenie!
Na Słońcu największy rozbłysk słoneczny od 3 lat. Uaktywnił się 25 cykl

Na Słońcu największy rozbłysk słoneczny od 3 lat. Uaktywnił się 25 cykl

Po długim okresie uśpienia, Słońce wkroczyło w 25 cykl, który według prognoz nie będzie bardzo aktywny. Umiarkowany wzrost aktywności zaobserwowano w minionym listopadzie, gdy na Słońcu pojawiły się 34 aktywne plamy słoneczne, z których jedna spowodowała największy rozbłysk słoneczny kategorii M4.4. Powstał również znaczny rozbłysk CME, skierowany w kosmos z pominięciem Ziemi. Źródłem rozbłysku była nienumerowana plama słoneczna tuż za wschodnią częścią Słońca.

Największy rozbłysk słoneczny od 3 lat na Słońcu. 29 listopada 2020

Największy rozbłysk słoneczny na Słońcu, 25 cykl, rok 2020

O rozbłysku na Słońcu mówimy, gdy dochodzi do erupcji w rejonie zmagazynowanej energii pola magnetycznego. Powstały wybuch promieniowania wyrzuconego w kosmos przechodzi z fal radiowych do promieni rentgenowskich i gamma.

Obserwowane i prognozowane cykle na Słońcu. Na Słońcu uaktywnia się 25 cykl. Dane: NOAA

Aktywność słoneczna, rozbłyski skierowane w Ziemię, cykl 25

Klasyfikacja i podział rozbłysków słonecznych

Rozbłyski słoneczne są podzielone na 3 kategorie według ich jasności promieniowania rentgenowskiego, w zakresie długości fal, od 1 do 8 angstremów.

1. Rozbłyski klasy X to główne zdarzenia, które mogą wywołać przerwy w łączności radiowej na całej planecie i długotrwałe burze radiacyjne. Intensywność szczytowa: I> = 10-4

2. Rozbłyski klasy M to zdarzenia średniej wielkości, które mogą powodować krótkie przerwy w łączności radiowej. Mają wpływ na regiony polarne Ziemi. Intensywność szczytowa: 10-5 <= I < 10-4

3. Rozbłyski klasy C to małe zdarzenia o niewielkich zauważalnych konsekwencjach na Ziemi. Intensywność szczytowa: 10-6 <= I < 10-5

Każda z tych kategorii jest podzielona na dziewięć poddziałów (od C1 do C9, od M1 do M9 i od X1 do X9).

Klasyfikacja rentgenowskich rozbłysków słonecznych 

Klasyfikacja rozbłysków słonecznych, wykresy Słońce, cykle słoneczne

Omawiany rozbłysk słoneczny został sklasyfikowany jako M4.4. Nie był to więc najpotężniejszy rozbłysk w historii, ale najsilniejszy w ciągu ostatnich 3 lat. Tym razem mieliśmy szczęście! Jeśli plama słoneczna zwróci się bezpośrednio ku Ziemi i wtedy dojdzie do rozbłysku, wówczas możemy na Ziemi zaobserwować gigantyczne zorze polarne, może to również mieć konsekwencje dla infrastruktury opartej na przesyle energii elektrycznej.

DobraPogoda24, NOAAKomentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!