| |
Zagrożenie!
Na Słońcu największy rozbłysk słoneczny od 3 lat. Uaktywnił się 25 cykl

Na Słońcu największy rozbłysk słoneczny od 3 lat. Uaktywnił się 25 cykl

Po długim okresie uśpienia, Słońce wkroczyło w 25 cykl, który według prognoz nie będzie bardzo aktywny. Umiarkowany wzrost aktywności zaobserwowano w minionym listopadzie, gdy na Słońcu pojawiły się 34 aktywne plamy słoneczne, z których jedna spowodowała największy rozbłysk słoneczny kategorii M4.4. Powstał również znaczny rozbłysk CME, skierowany w kosmos z pominięciem Ziemi. Źródłem rozbłysku była nienumerowana plama słoneczna tuż za wschodnią częścią Słońca.

Największy rozbłysk słoneczny od 3 lat na Słońcu. 29 listopada 2020

Największy rozbłysk słoneczny na Słońcu, 25 cykl, rok 2020

O rozbłysku na Słońcu mówimy, gdy dochodzi do erupcji w rejonie zmagazynowanej energii pola magnetycznego. Powstały wybuch promieniowania wyrzuconego w kosmos przechodzi z fal radiowych do promieni rentgenowskich i gamma.

Obserwowane i prognozowane cykle na Słońcu. Na Słońcu uaktywnia się 25 cykl. Dane: NOAA

Aktywność słoneczna, rozbłyski skierowane w Ziemię, cykl 25

Klasyfikacja i podział rozbłysków słonecznych

Rozbłyski słoneczne są podzielone na 3 kategorie według ich jasności promieniowania rentgenowskiego, w zakresie długości fal, od 1 do 8 angstremów.

1. Rozbłyski klasy X to główne zdarzenia, które mogą wywołać przerwy w łączności radiowej na całej planecie i długotrwałe burze radiacyjne. Intensywność szczytowa: I> = 10-4

2. Rozbłyski klasy M to zdarzenia średniej wielkości, które mogą powodować krótkie przerwy w łączności radiowej. Mają wpływ na regiony polarne Ziemi. Intensywność szczytowa: 10-5 <= I < 10-4

3. Rozbłyski klasy C to małe zdarzenia o niewielkich zauważalnych konsekwencjach na Ziemi. Intensywność szczytowa: 10-6 <= I < 10-5

Każda z tych kategorii jest podzielona na dziewięć poddziałów (od C1 do C9, od M1 do M9 i od X1 do X9).

Klasyfikacja rentgenowskich rozbłysków słonecznych 

Klasyfikacja rozbłysków słonecznych, wykresy Słońce, cykle słoneczne

Omawiany rozbłysk słoneczny został sklasyfikowany jako M4.4. Nie był to więc najpotężniejszy rozbłysk w historii, ale najsilniejszy w ciągu ostatnich 3 lat. Tym razem mieliśmy szczęście! Jeśli plama słoneczna zwróci się bezpośrednio ku Ziemi i wtedy dojdzie do rozbłysku, wówczas możemy na Ziemi zaobserwować gigantyczne zorze polarne, może to również mieć konsekwencje dla infrastruktury opartej na przesyle energii elektrycznej.

DobraPogoda24, NOAA


Komentarze
Brak komentarzy... bądź pierwszy!