| Szukaj |
Zagrożenie!

Na poniższych mapach w podanym czasie, zobaczymy przewidywaną intensywność i zasięg zorzy polarnej. Prognoza uwzględnia warunki pola magnetycznego Ziemi oraz docierający i uderzający strumień wiatru słonecznego. Odcienie zielone, a zwłaszcza czerwone stanowiące półokrąg, wskazują obszar na którym istnieje największe prawdopodobieństwo zobaczenia zorzy polarnej, pod warunkiem braku dużego lub całkowitego zachmurzenia.

Zorza polarna na półkuli północnej - USA, Kanada

http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg

Zorza polarna na półkuli południowej - Nowa Zelandia, Antarktyda/Antarktyka 

http://services.swpc.noaa.gov/images/aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg

Mapa zasięgu zorzy polarnej